ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-6 انواع بازارها

تحقیقات صورت گرفته در مورد ناهمسانی­های مالی، مانند نقدینگی در ­بازارهای مالی مختلف، ممکن می باشد نتایج متفاوتی داشته باشد. و این به دلیل این می باشد که  ساختار این بازارها با هم متفاوت می باشد در این جا ما دو نوع بازار را بر مبنای ساختار آن­ها معرفی می­کنیم. این بازارها شامل بازارهای سفارش محور[1] و بازارهای اعلام محور[2] هستند.

2-7-6-1 بازار سفارش محور

بازارهای سفارش محور اساساً ساختار بازار متفاوتی دارند و رفتار پویا آن­ها متفاوت از بازارهای اعلام محور می باشد. در بازارهای سفارش محور، هیچ بازار سازی وجود ندارد، و خرج آزاد می باشد و عرضه کنندگان اوراق بهادار به دلیل این که موانع کم برای ورد، جایگاه مناسبی را برای همکاری فراهم می­کند نقدینگی بیشتری جذب می­کنند. چانگ و بروکمن[3](2002) استدلال می­کنند که چنین سیستم بازاری،  برنامه زمان بندی عرضه و تقاضا نقدینگی که سازگار با تعادل تحت رقابت کامل می باشد را به وجود می­آورد(نرین و ژنگ 2010، 511) .

در یک بازار سفارش محور، قیمت دارایی­ها می­تواند از دو منبع متأثر گردد. منبع اول اصطکاک­های بازار[4] می باشد. اصطکاک­های مالی شامل هزینه­های صریح(هزینه­های کمیسیون و   مالیات­ها) و هزینه­های ضمنی معاملات ( یعنی تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش،  اثر قیمتی[5]) می باشد. منبع دومی که می­تواند بر قیمت­ها اثر بگذارد این می باشد که اگر سرمایه­گذارن اجباری در به دست آوردن اطلاعات دقیق داشته باشند ممکن می باشد در این راه متحمل هزینه­هایی شوند که این موضوع بر قیمت نهایی اثر دارد (نرین و ژنگ، 2010، 511).

2-7-6-2 بازارهای اعلام محور

در یک بازار اعلام محور خالص قیمت­ها به وسیله مضنه­های دلالان تعیین می­گردد. از این رو به اصطلاح به این بازارها بازارهای اعلام محور می­گویند. بازارهای اعلام محور جایگزین بسیار متفاوتی برای بازارهای سفارش محور خالص می باشد که در آن به هیچ وجه بازارسازی وجود ندارد. بازارسازان[6]، در زمانی که مشارکت کنندگان عمومی در بازار قصد فروش سهام را دارند، آن سهام را می­خرند و زمانی که مشارکت کنندگان در بازار قصد خرید دارند، سهام را می­فروشد. در هر لحظه، قیمت پیشنهادی بازارسازان پایین­تر از قیمت درخواستی مشارکت کنندگان در بازار می باشد و بازارساز کوشش می­کند از میان افرادی که قصد فروش دارند سهامی را که قیمت پایین­تری دارد بخرد تا بتواند از این طریق سود ببرد. بازارسازان با خرید و فروش سهام در بازار کوشش در تعادل بازار دارند و با خرید و فروش خود در بازار سهام، نقدینگی بازار سهام را فراهم می­کنند (اسچوارتز و فرانشینی2004، 72).

با اعلام کردن مظنه­ها، یک بازارساز به فراهم کردن سرمایه برای بازار، مشتریان عام را قادر می­سازد که به سرعت معامله کنند. در واقع می­توان گفت که بازارسازان یکی از منابع اصلی در بازار اعلام محور هستند. در بازار سفارش محور یک از منابع اساسی نقدینگی برای خریداران عام، فروشندگان عام هستند، و یک از منابع اساسی نقدینگی برای فروشندگان عام، خریداران عام می باشد. بازارسازان بسادگی از طریق میانجی­گری در معامله کمک می­کنند که سهام از فروشندگان به خریداران انتقال یابد (اسچوارتز و فرانشینی، 2004، 72).

همان گونه که گفتیم این دو بازار ساختار متفاوتی دارند. بدین معنی که تأثیر عامل ریسک نقدینگی بازار و در واقع دیگر عامل­های ریسک، تاثیرات متفاوتی بر بازده­های سهام در دو نوع بازار خواهد داشت(نرین و ژنگ، 2010،  511).

[1] . Order-Driven Markets

[2].  Quote-Driven Markets

[3] . Brockman And Chung

[4] . Market Frictions

[5] . Price Impact

[6]. Market Makers

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید