دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل و قدمهای اجرایی

1.اولویت بندی: در آغاز فعالیتهای مختلف و حوزه های وظایف در داخل زنجیره ارزش بر مبنای وزن هزینه های ایجاد شده، بحرانی بودن و امکان بالقوه جهت کاهش و بهبود عملکرد اولویت بندی و به دو یا سه گروه تقسیم می شوند با این شیوه حدود 90 درصد از کانونهای هزینه می تواند تحت پوشش قرار گیرند.

  1. تعریف مسئله، ریشه یابی علل و آثار هزینه ای
  2. ایده پردازی و تعیین راه حلها

4.ارزیابی ایده ها و پیشنهادها

  1. پیاده سازی ایده ها و راه حلها

اهداف عمده مدل مالکوم بالدریج عبارت می باشد از:

  1. کمک به بهبود عملکرد سازمان و افزایش توانمندی آن؛
  2. کمک به برقراری ارتباط مناسب میان شرکتهای آمریکایی و انعکاس و اطلاع رسانی شرکتهای موفق میان سایرین به مقصود معرفی بهترینها و افزایش رقابتی میان سازمانها،
  3. ایجاد ابزارهای مدیریتی برای درک و مدیریت بهتر عملکردها،‌ برقراری آموزشها و نظامهای برنامه‌ریزی.

رویکرد مدل تعالی بالدریج برای تعالی سازمانها عبارتست از: رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر بازار و مشتری و نتایج تجاری از طریق منابع انسانی و فرآیندها.

 

 

 

 

3-12-2-  مدل PIPE[1]

پروژه PIPE در ژوئن سال 1998 و در کنسرسیومی شامل چند شرکت صنعتی ، دانشگاه و موسسه تحقیقاتی و با هدف بهره گیری از نتایج آن در اتحادیه اروپا آغاز گردید . هدفی که از همان آغاز برای این پروژه دنبال می گردید به شکل زیر تعریف گردید :

هدف از اجرای این پروژه توسعه یک روش جدید می باشد که بر اساس آن ، سازمان ها بتوانند مدیریت عملکرد فرآیند محور را در خود به اجرا گذارند . این متدولوژی از این جهت نوعی نوآوری به شمار می رود که در پی یکپارچه کردن مدیریت عملکرد و مدیریت فرآیندها در سازمان می باشد . به علاوه ، این روش در طیف گسترده ای از سازمان قابل بهره گیری می باشد و نوع فعالیت سازمان ، محدودیتی در قبال بهره گیری از این متدولوژی ایجاد نمی کند .

[1] Performance Improvement through Process Excellence

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران