دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم

هوش مصنوعی فعالیت ایجاد توانایی در ماشین هایی زیرا رایانه جهت به نمایش کاربرد رایانه تا به امروز بود که کوشش می کند تا بعضی انواع منطق انسانی را تقلید کند . نطفه های هوش مصنوعی فقط دو  سال پس از استقرار اولین رایانه برای بهره گیری در بازرگانی گذارده گردید . پژوهش هوش مصنوعی ادامه پیدا نمود ما به هدفهای محدود تر کاربرد های رایانه ، زیرا سیستم اطلاعات مدیریت و سییستم پشتیبانی تصمیم منجر گردید . ولیکن در طی زمان پژوهش مداوم ادامه پیدا نمود تا مرزهای  بهره گیری از رایانه برای اموری که اکثراً هوش بشر را طلب می کند . گسترش یابد . یک زیر مجموعه اصلی هوش مصنوعی ، سیستم های خبره هستند . سیستم خبره یک برنامه رایانه ای می باشد که به صورت یک بشر خبره اقدام نموده و بهره گیری گر را در نحوه  حل یک مساله راهنمایی می کند . اقدام بهره گیری از یک سیستم خبره را مشورت می نامند که بهره گیری کننده با سیستم خبره برای راهنمایی مشورت می کند . مفهوم سیستمهای خبره براین فرض استوار می باشد که دانش متخصصین در حافظه رایانه ضبط و در دسترس کسانی که به کاربرد آن دانش نیاز دارند قرار گیرد . یک سیستم پشتیبانی تصمیم شامل برنامه هایی می باشد که منعکس کننده چگونگی اعتقاد یک مدیر در حل یک مساله می باشد . یک سیستم خبره ، از طرف دیگر فرصتی برای تصمیم گیریها پیش می آورد که از قابلیتهای مدیر افزونتر می باشد . فرق دیگر بین سیستم خبره و سیستم پشتیبانی تصمیم، تواناییسیستم خبره در توصیف نحوه استدلال جهت نیل به راه حل خاص می باشد . اغلب اوقات تبیین نحوه دستیابی به یک راه حل ، از خود راه حل ارزشمند تر می باشد .

داده هایی که بوسیله برنامه های سیستم پشتیبانی تصمیم بهره گیری می گردد ، اصلاً صورت عددی بوده و برنامه ها ، تاکید بر بهره گیری از روشهای ریاضی دارند ، لیکن داده هایی که به وسیله سیستمهای خبره  بکار می رود نمادی تر بوده و اغلب بصورت متن تشریح می باشد . برنامه هایی سیستم های خبره بر بکار گیری برنامه های منطقی تاکید دارند . یک مدل سیستم خبره مشتمل بر چهار بخش اصلی می باشد :

  • یک موتور توسعه که متخصص و تحلیل گر سیستم ها برای ایجاد سیستم خبره بکار می برند .
  • یک پایگاه دانش که معلومات گرد آوری شده در مورد مساله خاص مورد حل را در خود جا می دهد.
  • یک موتور استنتاج که توانایی تفسیر محتوای پایگاه دانش را فراهم می کند .
  • یک ارتباط بهره گیری گر که به بهره گیری کننده کمک نموده تا به سستم خبره به وسیله پایانه صفحه کلید ارتباط بر قرار کند .دو زبان برنامه نویسی لیسپ ( LISP ) و پرولوگ ( PROLOG ) بر نمایش نمادین مبنای علمی بسیار مناسب می باشد و برای برنامه نویسی سیستم های خبره ، مناسب می باشند .

مزیت اصلی یک سستم خبره ، توانایی آن در بهبود  عملکرد شخص مدیر در یک قلمرو مساله خاص می باشد رایانه      می تواند دانش مورد نیاز برای حل مساله را با سرعت الکترونیک بکار برده این توانایی به مدیر به دو شیوه بهره           می رساند : اول برای مدیر امکان پذیر می سازد تا به فعالیت حل مساله که سابقاً غیر ممکن بود ، مبادرت نماید . نفع دوم افزایش سرعت آن می باشد که مدیر را از سایر فعالیتها آزاد می سازد . رایانه  مانند شخص مدیر دارای ایام  خوب و یا بد نمی باشد . هنگامی که  استدلال کردن در داخل رایانه ، برنامه نویسی می گردد ، مدیر می داند که همان فرایند حل برای هر مساله ای دنبال  خواهد گردید . با این مشخصات ، سیستم های خبره ، دو محدودیت عمده دارند : اول اینکه آنها ، علم متناقض را نمی تواند کنترل نمایند دوم اینکه  سیستم های خبره ، نمی توانند مهارتهای غیر استدلالی را به عنوان  مشخصه شخص حل کننده بکار ببرند .

چنانچه مدیریت را یک اقدم نظام یافته جهت تحقق اهداف سازمان بدانیم ، تأثیر فناوری اطلاعات در طراحی نظام و دستیابی به اهداف به خوبی قابل تبیین می باشد . اطلاعات در سازمانهای ما کمتر به عنوان یک دارایی سازمانی  تلقی        می گردد و کمتر  به تأثیر استرتژیک آن در تصمیم گیریها و تحقق اهداف توجه می گردد . مدیرانی که به این تأثیر اشرف ندارند ، سرمایه گذاری  در فناوری اطلاعات را نوعی هدر دادن منابع و یا هزینه از دست رفته می دانند و حتی اگر بر ساس فشار های مختلف محیطی و سازمانی مجبور به بکار گیری آن شوند ، در خلوت آن را نوعی بازی و هزینه از دست رفته می دانند . ( صرافی زاده ، ص 226 )

سازمانهای جدید در محیط رقابتی پیچیده ای قرار دارند که ناشی از تغییرات محیطی ، سازمانی و فناوری می باشد . این عوامل محیطی کاملاً رقابتی در کسب و کار به وجودآورده اند که مشتری در محور آن قرار دارد . تغییرات محیطی آن

چنان سریع و غیر قابل پیش بینی می باشد که کوچکترین  غفلت مجبور به بکار گیری ان شوند ، در خلوت آن را نوعی بازی و هزینه از دست رفته می دانند . ( صرافی زاده ، ص 226 )

سازمانهای جدید در محیط رقابتی پیچیده ای قرار دارند که ناشی از تغییرات محیطی ، سازمانی و فناوری می باشد . این عوامل محیطی کاملاً رقابتی  در کسب و کار بوجود  آورده اند که مشتری در محور آن قرار دارد . تغییرات محیطی آن چنان  سریع و غیر قابل پیش بینی می باشد که کوچکترین غفلت از آنها می تواند سازمان را از یک برتری رقابتی محروم و سازمانهای دیگر را فرصتهای خاصی مواجه کند ( همان منبع )

محیط سازمان به عوامل سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و فناوری تفسیم می گردد که هر یک به شیوه ی خاص بر فعالیت های سازمان موثر می باشد  هر گونه تغییر در این عوامل  می تواند  فشار هایی را بر سازمان وارد کند . این فشار ها را می توان در سه گروه بازار ، اجتماعی و فناوری  مورد مطالعه قرار داد ( منبع قبلی ) .

سازمانها و موسسات از فناوری اطلاعات به عنوان منبعی برای پردازش و دستیبی به اطلاعات  بهره جسته اند و این فناوری سازمانها را در جمع اوری ، نگهداری ، باز پیدا نمود  و به کار گیری اطلاعات در حل مسائل خود یاری کرده می باشد . فناوری اطلاعات علاوه بر تبدیل داده ها به اطلاعات دانش ، برتریهای رقابتی بسیاری از برای سازمانها به ارمغان آورده می باشد . از آن جمله :

فناوری اطلاعات  نظام یافته می باشد .

فناوری اطلاعات کاملاً نفوذ کننده و منتشر شونده می باشد .

فناوری اطلاعات شیوه زندگی  را ارتقاء می دهد .

فناوری اطلاعات ابزار های مورد بهره گیری بشر را ارتقاء داده و متحول می سازد .

فناوری اطلاعات تغییرات بی سابقه را میسر می سازد ( منبع قبلی )

فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاق می گردد که به پردازش ، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازد . تهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه ، تجهیزان ارتباطی شبکه ها و تجهیزات انتقال داده مانند فکس و یا حتی موبایل می باشد ( 1996 و zwass )

مدیران از فناوری اطلاعات به  مقصود تسهیل و ظائف مدیریتی مانند طراحی سازمان ، تدوین استراتژیها و تصمیم گیریها بهره گیری می کنند .

مطالعه ها بیانگر این می باشد  که سازمانها اکثراً در چهار زمینه زیر از فناوری اطلاعات بهره می گیرند :

  • امور پردازشی اطلاعات
  • امور تصمیم گیری
  • اشتراک اطلاعات ازطریق محاسبات غیر متمرکزی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری گیلان

2-4-1 اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

5-1 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2-5-1 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟