دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین دقیق تری از وظایف

با کاهش وظایف اداری ، کاربرد این تکنولوژی موجب می گردد که سیاست ها به صورتی دقیق تر و تبیین وظایف به گونه ای مفصل تر اظهار شوند . شرکت هایی که از تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی بهره گیری می کنند شباهت زیادی به سازمان  های خدماتی پیدا می کنند . پست های مدیریت و اداری ( که پس ازبه کار گیری این سیستم اطلاعاتی ) باقی می مانند

بایستی به صورتی آگاهانه تر اقدام کنند و به کار های سنگین تر دست یابند و آماده حل معضلات گوناگون شوند .

5-13-2 افزایش کارکنان متخصص

کاربرد سیستم اطلاعاتی پیچیده به آن معنی می باشد که کارکنان بایستی بسیار آموزش دیده و حرفه ای باشند تا بتوانند با این سیستم کار کنند و آن را حفظ نمایند . در بیشتر مورد سازمان ها بایستی ، پس از به کار گیری این تکنولوژی ، کارگران بدون  مهارت خود را با افراد ماهر و متخصص جایگزین نمایند . برای مثال گروه بانکداری امریکای شمالی پس از به کار گیری « سیستم خدماتی مشتریان » مجبور گردید نسبت کارکنان ماهر و حرفه ی خود را از  30 به 60 در صد برساند . این سیستم جایگزین تعداد زیادی از نیرو های  دفتری گردید . برای کار هایی مثل نامه نویسی ، بایگانی و پر کردن فرم تعداد اندکی کارمند لازم بود و بقیه منتظر خدمت شدند . مدیران رده بالا و میانی سازمان می توانند با بهره گیری از این تکنولوژی آن را ارسال کنند ( دفت ، ص 252 – 250 : 1380 )

14-2 سیستم  های اطلاعاتی و رایانه ها

توسعه رایانه ها چه بعد از سخت افزاری و چه از بعد نرم افزاری تأثیر بسزایی در توسعه سیستمهای اطلاعاتی برای پردازش  اطلاعات فراهم ساخت . بری مطالعه چگونگی گسترش سیستم های اطلاعاتی بایستی نسلهای  و دوره های پیشرفت رایانه را یشناسیم:

بطور کلی عموماً  رایانه ها را به 5 نسل تقسیم بندی کرده اند :

سه نسل اول رایانه از طریق شناخت بخشهای الکترونیکی آن که درای قدرت محاسبه و منطق هستند مطالعه می گردد . این تقسیم بندی به تبیین زیر می باشد .

  • رایانه های نسل اول : دریچه های الکترونیکی ( که بیشتر مکانیکی بوده اند )
  • ریانه های نسل دوم : تزانزیستور
  • راینه های نسل سوم : مدار های مجتمع ( یا همان IC    ها )

به نظر بعضی متخصصان رایانه های نسل چهارم و پنجم آنهایی هستند که بر اساس مجتمع سازی با  تراکنش بسیار بالا (VLSI ) شکل گرفته اند . رایانه های نسل پنجم احتمالاً به آن دسته رایانه های اطلاق می گردد که از ارتباط های توسعه یافته  از هوش مصنوعی بهره گرفته اند ( رولی ، ص 92-91)

تحول رایانه از یک نسل به نسل بعدی از نظر های زیر سود مند :

1-کوچک شدن اندازه رایانه 2- بالا رفتن ضریب اطمینان 3- کاهش مصرف برق 4- بالا رفتن سرعت کار 5- پایین آمدن قدرت خرید و هزینه های کار کردن آن .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری گیلان

2-4-1 اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

5-1 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2-5-1 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟