دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و مزایای آموزش :

ساخار و بولاس 1984 و ساخار و بولاس و ودهال 1985 به تکمیل آراء در باره سرمایه گذاری آموزش و رشد اقتصاد پرداختند.

فرانسوا  کایلودز در کتاب نمای برنامه‌ریزی آموزشی معتقد می باشد برنامه ریزی آموزشی در صورتی میتواند آموزش مؤثر و متناسب با پیشرفت و توسعه ارائه کند که جامعیت کامل تمام سطوح و انواع مختلف آموزش و پرورش و مانند آموزشهای خارج از مدرسه آموزشهای غیر رسمی و تجربی تصادفی (Informal Education)(ivam formal) را دربرگیرد[1].

یکی از نویسندگان نقل می ‌کند که دانش بشری هر 5 سال یکبار دو برابر افزایش میابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار میدهد. پس چگونه میتوان منابع انسانی را با این تغییر و تحولات آشنا نکرد؟ بدیهی می باشد در صورت بی توجهی به امر آموزش کارکنان سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد به همین علت در کشورهای پیشرفته امروز معمولاً نیروی انسانی حداقل هر سال یکبار به آموزش میروند[2].

تئودور شولتز (در سال 1961) ثروت بشر را بعنوان فرضیه اصلی مطالعه خویش قرار میدهد و مدعی می باشد عوامل معینی که رشد اقتصادی را در طی دوره 1959-1929 سبب شدند ، همان افزایش در ذخیره ثروت انسانی بوده می باشد این ثروت انسانی، بهبود در کارایی نیروی انسانی را شامل میشود که ناشی از توسعه ظرفیتها بدلیل سرمایه گذاری در نیروی انسانی میباشد[3].

هزینه های نظام آموزشی در کشورهای توسعه یافته، روندی صعودی و سرسام آور یافته و از 2 درصد  تولید ناخالص ملی در سال 1913 به ده درصد تولید ناخالص ملی در هشتاد سال بعد یعنی سال 1993 افزابش یافته می باشد[4].

امروزه در ایالات متحده آمریکا کارفرمایان تقریبا همانقدر روی آموزش و کارآموزی حین خدمت کارکنان بزرگسال خود هرینه میکنند که کشور روی تحصیل جوانان در مدارس رسمی آنها خرج می ‌کند.

به گزارش انجمن آموزش و توسعه آمریکا در سال 1985 هزینه های آموزش در آن کشور بشرح زیر بوده می باشد[5].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آموزش و پرورش دبستانی و دبیرستانی              144 میلیارد دلار

آموزش و پرورش رسمی بالاتر از دبیرستان         94 میلیارد دلار

رسمی کارکنان                                        30 میلیارد دلار

غیر رسمی کارکنان                                  180 میلیارد دلار

آموزشهای دولتی                                       5 میلیارد دلار

کشور سوئد نیز برای پاسخگویی به چنین دگرگونیهایی سیاست فعال نگه‌داشتن نیروی انسانی را در پیش گرفته و سالانه 2 تا 3 درصد از تولید ناویژه ملی خود را برای بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه مینماید

استیفن ( 1991 ) مینویسد سازمانهای آموزشی با جامعه و نهادهای آن در تعامل هستند و برای عقب نماندن از تغییر و تحولات علمی و تکنولوژیک به دانش و اطلاعات مدیران و دیگر اعضای آنها بایستی به روز باشد.

آروین (1989) مینویسد دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان از سریعترین و مفیدترین اقدامات آموزشی می باشد که عهده دار ارتقای سطح علمی – کاربردی و کیفی آنان می باشد.

بررسیها نشان داده می باشد که آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان شده می باشد یک مطالعه سه ساله در سنگاپور نشان داده می باشد که 17% شرکتهای تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شده اند در حالی که این نسبت در مورد شرکتهایی که برنامه آموزش کارکنان را انجام داده اند کمتر از 1% بوده می باشد.

کارخوف اقتصاددان آمریکایی معتقد می باشد که توسعه نیروی انسانی از طریق برنامه های آموزش احتمالاً موجب افزایش کارایی اقتصادی میشود و تقریبا 30 تا 45 درصد از رشد اقتصادی مملکت را در بر میگیرد[6].

میر سپاسی مینویسد “یکی از اصول چهارگانه مدیریت علمی که توسط تیلو بنیان گذار مکتب مدیریت علمی اظهار شده عبارت می باشد از انتخاب کارکنان طبق روشهای علمی و تعلیم و آموزش آنان برای انجام وظایف محوله”

ویلیم جیمز (Wiliam james) از دانشگاه هاروارد مطالعه نمود که کارکنان با 20 تا 30 درصد توانایی خود ،کار میکنند پژوهش وی نشان داد که اگر کارکنان آموزش ببینند و بطور شایسته برانگیخته شوند 80 تا 90 درصد تواناییها و صلاحیتهای خود را بروز میدهند[7].

اخیراً در یک مطالعه که به مطالعه روشهای بهسازی عملکرد نیروی انسانی در مؤسسات پرداخته چنین نتیجه گرفته می باشد که 98 درصد شرکتها دلیل کوشش در جهت بهبود عملکرد نیروی انسانی را نیاز به کسب بهره وری بالاتر از نیرو عنوان کرده اند.

بنگاهها برای انتفاع بیشتر از فعالیتهای خودشان اقداماتی برای ارتقا و بالا بردن سطح دانش و تجربه کارکنان خود مبادرت میکنند و هر ساله مبالغ بسیاری در بودجه های خود برای آموزش حین خدمت نیروی کار خود قرار داده و بر اساس برنامه های مشخص کارکنان را آموزش میدهند و بدیهی می باشد انتظار بنگاه از این کار بالا رفتن بهره وری نیروی کار می باشد که به امر تولید کمک می ‌کند[8].

[1]  فریده  آل آقا ، آموزش و اشتغال(مطالعه دیدگاههای اقتصادی)،تهران،  آموزش بزرگسالان و توسعه، سال دوم شماره یک ، بهار 1372 ، ص 7.

 

[2]  احمد بزازجزایری ، آموزش کارکنان بعنوان ضرورتی شناخته شده در سازمانهای اداری و صنعتی، تهران ،مدیریت دولتی ، شماره های 26 و 27 ، پاییز و زمستان 1373 ، ص 53.

 

[3]  تئودور شولتز، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی ، ترجمه محمود توسلی، تهران، چاپ همراه ، چاپ اول ، اسفند 1370، ص 234.

 

[4]  پیتراف دراکر، جامعه پس از سرمایه داری، ترجمه محمود طلوع ، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، چاپ اول ، سال 1374 ، ص 367.

 

[5]  محمدعلی طوسی، آموزش و پرورش نیروی انسانی ضرورت مدیریت امروز و فردا، تهران،  نشریه مدیریت دولتی، شماره نهم ، تابستان 69 ، ص 35.

 

[6]  منوچهرهامر ، کلید موفقیت رشد اقتصادی ایران در گرو گسترش آموزشهای حرفه ای و عمومـــی می باشد ، تهــران، مدیریت دولتی ، شماره 13 ، تابستان 70 ، ص 91.

 

[7]  احمد بزاز جزایری ،، آموزش کارکنان بعنوان ضرورتی شناخته شده در سازمانهای اداری و صنعتی، تهران ،مدیریت دولتی ، شماره های 26 و 27 ، پاییز و زمستان 1373 ، ص 54.

 

[8]  حسن سبحانی ،  اقتصاد کار و نیروی انسانی ، قم ، چاپ مهر ، چاپ اول ، زمستان 1372 ، ص 108.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.