دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مالکوم بالدریج[1]

در کشور آمریکا برای رسیدن به اهداف عالی رشد و توسعه کیفیت و بالا بردن توان رقابتی سازمانها در کنار سایر رقبا، اقدام به طرح ریزی مدلی تحت عنوان مدل مالکوم بالدریج گردید و در سال 1987 جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج ابداع گردید. این مدل بطور عمده به سه گروه تقسیم می گردد.

گروه اول: مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای موسسات تجاری

گروه دوم: مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای موسسات آموزشی

گروه سوم:مدل ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای موسسات بهداشتی و درمانی. (عفتی،63،1385).

این مدل در آمریکا مورد قبول سازمانهای دولتی نیز قرار گرفته و سالانه جوایزی تحت عنوان جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج به شرکتهای موفق اعطا می گردد. شرکتهای موفق شرکتهایی خواهند بود که بتوانند سازمان خود را با مدل و الزامات مالکوم بالدریج انطباق دهند و در توسعه کشور تأثیر اعمال کنند.

همچنین این مدلها به سازمانها کمک می کنند تا بتوانند خودشان را از بعد فعالیتهای کیفیتی ارزیابی کرده و از طریق ارزیابی های انجام شده برای اخذ جایزه مالکوم بالدریج داوطلب شوند.

ویژگی های اصلی روش کاهش استراتژیک هزینه ها عبارت می باشد از:

پوشش وسیع: در این روش کل زنجیره ارزش شرکت تحت پوشش قرار می گیرد.

تمرکز: در این روش فعالیتهای کلیدی در کسب و کار اولویت بندی می شوند و به مقصود ایجاد حداکثر ارزش آنها مورد مطالعه قرار می گیرند.

مشارکت: در فرآیند مطالعه کاهش استراتژیک هزینه ها، مشارکت کارکنان شرکت در کلیه سطوح هست. این امر سبب می گردد که کارکنان نسبت به یافته ها و نتایج کار اطمینان داشته باشند و آن را حاصل کار خود بدانند و در اجرای توصیه های بهبود،‌ مشارکت فعال داشته باشند.

الگوبرداری: در کاهش استراتژیک هزینه ها،‌عملکرد شرکت با الگوهای برتر ملی و بین المللی مقایسه می گردد تا اهداف مشخص و قابل حصول برای شرکت تعیین گردد.

تسهیل در اجرا: در این روش، سریع الاجرا و ممکن به سرعت شناسایی شده و بر اساس اندازه
صرفه جویی،‌اهمیت صرفه جویی در عملیات، مدت اجرا و پیاده سازی اولویت بندی و در مدت کوتاهی پیاده می شوند.

مزایای کاهش استراتژیک هزینه ها عبارت می باشد از:

  • افزایش اندازه درآمد و کاهش در هزینه ها و به تبع آن بهبود سودآوری
  • بهره گیری بهینه از منابع از طریق کاهش زمان گردش منابع و گردش بهتر موجودی ها
  • انعطاف پذیری بیشتر در قیمت گذاری
  • بهبود در خدمات قابل ارائه به مشتری و بهبود سهم بازار
  • مشارکت فعال کارکنان در امر کاهش هزینه ها

[1] Malcom Baldridge

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران