دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  مدل  EFQM

در ابتدای دهه 1980، دغدغه شدیدی در مورد پایین بودن کیفیت، بهره وری و رقابت در بازار پویای جهانی وجود داشت که منجر به احساس نیاز به یک جایزه جهانی در ایالات متحده گردید. جایزه کیفیت جهانی مالکوم بالدریج در 20 آگوست 1987 در ایالات متحده پایه گذاری گردید. این جایزه دارای ساختاری متشکل از 7 بخش خود ارزیابی بود(عفتی،1386،38).

در سال 1988، موسسه مدیریت کیفیت اروپا، با حضور 14 شرکت عمده اروپایی با تأیید اتحادیه اروپا،‌شکل گرفت. این رخداد در سال 1992 با اهدای اولین جایزه کیفیت اروپا ادامه پیدا نمود. این جوایز به شرکتهایی داده می گردید که در مدیریت کیفیت به عنوان  فرآیندی زیربنایی در بهبود مستمر،‌خوب اقدام می کردند. در اوایل سال  1992 انجمن جایزه کیفیت انگلستان با هدف تأکید بر بهبود کیفیت محصول و بهره وری از طریق خود ارزیابی بنا نهاده گردید. برندگان جوایز کیفیت اروپا و دیگر جوایز کیفیت بین المللی مرتباً توسط مراجعی کنترل می شوند که به آنها کمک می کند نقاط قوت خود را شناسایی و موقعیتهای خود را بهبود دهند.

 

ویژگیهای مدل

1- نتیجه گرایی: برتری بستگی به ایجاد توازن و ارضای نیازهای تمامی ذینفعان مرتبط با سازمان دارد (کارکنان استخدام شده، مشتریان، تأمین کنندگان و جامعه در حالت کلی و همچنین کسانی  که منافع مالی در سازمان دارند جزو ذینفعان می باشند)

2- تمرکز بر مشتری: مشتری قضاوت کننده نهایی کیفیت محصول و خدمات می باشد. لذا وفاداری مشتری، دسترسی به سهم بازار و حفظ آن به بهترین شکل ممکن از طریق تمرکز دقیق بر روی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان امکانپذیر می باشد.

3- رهبری و اتفاق نظر: رفتار رهبران یک سازمان ایجاد کننده شفافیت و اتفاق نظر در سازمان می باشد و شرایط محیطی ویژه ای را ایجاد می کند که در آن سازمان و کارکنان می توانند به برتری دست یابند.

4- مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیتها: عملکرد سازمان موقعی از کارآیی بالاتری برخوردار خواهد گردید که تمامی فعالیتهای مرتبط داخلی آن شناخته شده و به گونه سیستماتیک اداره شوند و تصمیمات در ارتباط با فعالیتهای جاری و بهبودهای برنامه ریزی شده بر اساس اطلاعات قابل اعتمادی اتخاذ شوند که دربرگیرنده تصورات همه ذینفعان سازمان باشد.

5- مشارکت و توسعه کارکنان: تمامی ظرفیتهای کارکنان یک سازمان تنها از طریق ارزشهای مشترک فرهنگ اعتماد و اختیار که مشوق مشارکت همگانی می باشد به بهترین نحو شکوفا و عرضه خواهد گردید.

6- بهبود، نوآوری و یادگیری مستمر: عملکرد سازمان زمانی به حداکثر خواهد رسید که بر پایه مدیریت و بهره گیری مشترک از دانش همراه با فرهنگ بهبود،‌نوآوری و یادگیری باشد.

7- توسعه شراکتها: زمانی فعالیتهای یک سازمان از کارایی بیشتر برخوردار می گردد که ارتباطات سودمند دو طرفه بر اساس بهره گیری مشترک از دانش و یکپارچگی با شرکا مبنای اقدام قرار گیرد.

8- مسئولیتهای عمومی: منافع دراز مدت سازمان و کارکنان آن تنها در صورتی به خوبی تأمین خواهد گردید که سازمان به مسئولیتهای عمومی خود در برابر جامعه واقف و متعهد بوده،‌ فعالیتهای خود را با رویکردهای اخلاقی و توقعات و مقررات جامعه سازگار نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید