دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی :

نیازهای آموزشی تعیین شده، منتج به هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی میگردد.این هدفها بایستی بصورتی تدوین گردند که بتوان از آنها بعنوان معیارهای ارزشیابی پایان دوره بهره گیری نمود. بعبارت دیگر ، میتوان چنین گفت که هدفهای آموزش و توسعه منابع انسانی و شرایطی که رفتارهای مورد نظر بایستی در آن تجلی یابد. در تعیین هدفهای آموزش و توسعه منابع انسانی بایستی دقیقاً به این سؤالات پاسخ دهیم :

1-چه رفتارهایی را میخواهیم در منابع انسانی ایجاد کنیم؟

2-این رفتارها در چه شرایطی بایستی بروز کنند؟

3-معیار و ملاک ما در سنجش اندازه یادگیری این رفتارها چیست؟

این هدفهای آموزشی مسئله را از طرفی برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و از طرف دیگر برای استادان، مربیان و کارشناسان آموزشی کاملاً مشخص می ‌کند و آنها را از سر در گمی میرهاند. بعلاوه میتوانند معیارهایی برای سنجش نوع و اندازه یادگیری در پایان دوره باشند.

8-2- محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره

محتوا و مواد آموزشی در یک برنامه آموزش تابع اهداف ویژه ای می باشد که برای آن دوره تدوین شده می باشد. پس در صورتیکه هدف ها از جامعیت لازم برخوردار باشند، مشخص کردن رئوس اساسی مطالب مورد بحث در دوره آموزشی تا حد زیادی آسان میگردد.

علاوه بر مشخص کردن سرفصل هر درس در یک دوره آموزشی ، لازم است کمیته آموزش سازمان درمورد مواد و منابع آموزشی دوره نیز تصمیم گیری کند. متأسفانه یکی از عواملی که بشدت کیفیت دوره های آموزشی را تحت تأثیر قرار میدهد ، عدم تناسب و یا تناسب اندک منابع آموزشی دوره با سرفصلهای پیشنهادی می باشد. در بسیاری از موارد نظاره میگردد که برای پوشش دادن سرفصلهای یک دوره آموزشی از منابع علمی و دانشگاهی صرف بهره گیری میشود که قابلیت عملی و کاربردی چندانی در سازمانها ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.