شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

– محدودیتهای پژوهش  :

محدودیتهایی که در پژوهش فوق وجود داشته اند به تبیین ذیل میباشند :

  • عدم وجود منابع کافی مطالعاتی در استان.
  • امکان خیلی کم جهت دسترسی به پژوهش های مربوط به آموزش های ضمن خدمت انجام شده قبلی در دانشگاهها.
  • پراکندگی پرسنل بخشهای شغلی 10000 و 20000 که در سطح استان آموزش دیده اند.
  • انجام پژوهش در کنار انجام امور محوله شغلی در شرکت آب و فاضلاب استان.
  • عدم وجود پیش آزمون افرادیکه به دوره های رشد و ارتقاء وارد شده اند.
  • ترس از ارزیابی و عدم اعتماد به ارزیاب و معیارهای آن که عموماً در ارزیابیها مشترکند.

7-1- تعریف واژه ها :

بخش شغلی 10000 : عبارت می باشد از کارمندان زیر دیپلم ، دیپلم و فوق دیپلم که در رسته های اداری و مالی انجام وظیفه میکنند.

بخش شغلی 20000 : عبارت می باشد از کارمندان زیر دیپلم ، دیپلم و فوق دیپلم که در رسته های فنی مشغول انجام وظیفه میباشند.

در این پژوهش طرز تلقی  بوسیله پارامترهایی مانند اندازه خلاقیت و نوآوری ، تغییر در روشها و فنون ، تحلیل مسائل و تکنیکهای جدید دانش شغلی ، بازسازی تخصصهای لازم، همکاری گروهی ، جلوگیری از دوباره کاریها ، افزایش اعتماد بنفس تغییر در توجه ، ایجاد انگیزه ، تقلیل سطح حوادث و سوانح، رضایت شغلی ، نظم و انضباط و کاهش اشتباهات و …  توسط افراد آموزش دیده بعد از گذراندن طرح رشد و ارتقاء کارآموزان مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد.

طرح رشد و ارتقاء :طرحی با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص برای اداره صنعت آب و برق در زمینه های فنی ، اداری و مالی و مدیریتی میباشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.