دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

فواید آموزش کارکنان

چگونه آموزش موجب سودمندی سازمان میشود

-موجب بهبود منافع و یا برخورد مثبت تری نسبت به سودگرایی میشود.

-دانش کاری و مهارتها را در تمام سطوح سازمان بهبود میبخشد.

-روحیه نیروی کار را بهتر می ‌کند.

-به افراد کمک می ‌کند تا خود را با اهداف سازمان همسو کنند.

-به ایجاد یک تصور بهتر از سازمان کمک می ‌کند.

-اعتبار،صراحت و اعتماد را در سازمان رواج میدهد.

-روابط بین فرادست و زیردست را بهبود می‌بخشد.

-به توسعه سازمانی کمک می ‌کند.

-از کارآموزان نیز می آموزد.

-به تهیه دستوالعملهای کاری کمک می ‌کند.

-به درک و اجرای سیاستهای سازمانی یاری میدهد.

-در باره نیازهای آتی سازمان در تمام زمینه ها اطلاعات لازم را فراهم می ‌کند.

-حل مشکل و اخذ تصمیم به گونه ای اثر بخش تر در سازمان شکل میگیرد.

-به ارتقاء سازمان از درون کمک می ‌کند.

-به توسعه مهارتهای رهبری،انگیزش،وفاداری و تعلق خاطر،سلوک بهتر و سایر زمینه‌هایی که در موفقیت کارکنان و مدیران مؤثر می باشد یاری میدهد.

-به افزایش کارایی و یا بهبود شرایط کاری کمک مینماید.

-به کاهش هزینه ها در بسیاری از زمینه ها مانند تولید،اموراداری،پرسنلی و غیره کمک می ‌کند.

-احساس مسؤلیت سازمانی در افراد را در زمینه های کارآمدی و کسب دانش به وجودمی آورد.

-روابط کاری را بهبود میبخشد.

-هزینه های مشاوره ای برون سازمانی را کاهش میدهد.

-رفتارهای ناسالم را کاهش میدهد.

-فضای مناسب برای رشد و ارتباطات به وجود می آورد.

-کارکنان را در تطبیق خود با تغییرات یاری میدهد.

-به کاهش تضادها و فشارهای عصبی کمک می ‌کند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید