دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق

در پژوهش حاضر از واژه هایی بهره گیری شده ا ست که نیاز به تعریف عملیاتی بر اساس اهداف  پژوهش دارند زیرا این واژه ها از دیدگاه های متفاوت و در مورد مصرف گوناگون می توانند تعاریف نظری و عملیاتی متعدد و متفاوتی پیدا نمایند .

 کیفیت (Quality   ) : تمامی ویژگی های  مقوله که در توانایی آن برای برآورده کردن نیاز های تصریح شده و تلویحاً اظهار شده موثر می باشد .که دریک مقیاس پنج فاصله ای از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می گردد.

 

 

فرایند ( process ) : فرایند را می توان جریان قابل تشخیصی از رویداد های به هم وابسته در راه رسیدن به یک هدف ، مقصود یا پایان به شمار آورد ( دولان و  همکاران  ، ص 2 : 1381 )

فرایند مجموعه فعالیتهایی می باشد که ارزشی را برای مشتری ایجاد می کند ( طالقانی ، ص 405 : 1382 ).

سازمان ( Organization  ) : شرکت ، کارگاه ، بنگاه یا موسسه ، اعم از ثبت شده یا نشده ، عمومی یا خصوصی  که دارای وظایف و تشکیلات خاص خود بوده و ماموریت ،  عملکرد و نظام اداری خود را داراست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ساختار سازمانی ( Organization   Structure ) : عبارتست از مجموعه مسولیتها ، اختیارات و روابط تعیین شده در یک سازمان ، که سازمان از طریق ان وظایف و فعالیتهای خود را انجام می دهد .

خط مشی کیفیت ( Quality  policy  )  : تمایلات و سمت گیری های کلی یک سازمان نسبت به کیفیت ، که توسط مدیریت ارشد آن ، به گونه رسمی اظهار می گرد ( کریگ ، ص 288  : 1376 )

مدیریت ( Management ) : فرایند بکار گیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و کنترل می باشد که برای دستیابی به  اهداف و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول  انجام می شود .

مدیریت عبارتست از : کار کردن با فرد و بوسیله افراد و گروهها برای تحقق هدف مثبت های سازمانی ، ( هرسی و بلانچارد ، ص  1381:13 ) .

مدیریت  کیفیت فرا گیر (TOM : Total Quality Managemen ): روش مدیریت یک سازمان که اساس آن ، محور بودن کیفیت و مشارکت همه عضای سازمان می باشد و هدف آن نیل به موفقیت در دراز مدت ازطریق رضایت مشتری و تامین منافع همه اعضای سازمان و جامعه می باشد .

سیستم ( System )  مجموعه ای از عناصر بهم پیوسته و وابسته که بری رسیدن به اهداف مشترک با هم در تعاملند .

اتوماسیون  داری ( Office  Automatic ):

مکانیزمی می باشد در راستی بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کارا بر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از : گردش الکترونیکی  مکاتبات در سطح سازمان ، جستجوی آسان در اطلاعات ذخیره شده ، پاسخگویی سریع و به موقع به مراجعان ، حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری ، اعمال کنترل مناسب بر کاربران ، ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات ، بهبود ارتباطات درونی سازمانی .

داده : ( Data ) : داده  در واقع از طریق مشاهدات ، تحقیقات و روشهای پژوهش ( مصاحبه ، پرسشنامه ، نظاره )  و ضبط نتایج درمورد وقایع و یا رفتار انسانی تحصیل می شوند .

اطلاعات ( Information  ): عبارتست  از داده هایی که در بافتی با معنی  و مفید جا گرفته و در اختیار دریافت کننده قرار داده می گردد تا از انها برای تصمیم گیری بهره گیری کند . اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش می باشد .

آگاهی: که بینشی می باشد که مدیران با بهره گیری از اطلاعات ، نسبت به موضوعات مورد نظر پیدا می کنند و به کمک آن می توانند درمورد آن موضوع تصمیم بگیرند . در واقع آگاهی می باشد که موجب اتخاذ تصمیم می گردد ، نه داده یا اطلاعات ( طالقانی ، ص 283،1382 )

دولت الکترونیکی : دراصطلاح به بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان ، بخش های اقتصادی ، کارمندان دولت .و سایر قسمت های دولتی اطلاق می گردد . همچنین با بهره گیری از         ( درگاه ) پورتال دولت الکترونیکی ( سایت مرجع دولت که ارتباط با سایت سیار سازمانها و نهاد های دولتی را بر قرار   می سازد ) مردم می توانند به کلیه اطلاعات و خدمات دولتی ، روی  اینترنت – بدون در نظر داشتن محدودیت های فیزیکی و زمانی – دسترسی پیدا کنند

کار آمدی ( تاثیر ) : تاثیر سازمان عبارت می باشد . از درجه ی میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نایل می آید ( دفت ، ص 103 : 1380 )

تصمیم گیری ( Decision  Making ) : اعتقاد بر این می باشد که جوهره مدیریت اتخاذ یک تصمیم مناسب می باشد و معمولاً مدیریت با تصمیم گیری مترادف می گردد . در یک تعریف مناسب ، تصمیم گیری یعنی : انتخاب یک راه حل از میان راه حلهای عملی مختلف برای حل مسایل وا ستفاده از فرصتها . ( طالقانی ، ص 285 ، 1382 )

استراتژی ( Sterategy ) : عبارت می باشد از برنامه ربزی ایجاد ارتباط متقابل با عوامل محیطی که معمولاً ضد و نقیض هستند ، جهت تامین هدف های سازمان . هدف مشخص می کند که سازمان به کجا می خواهد برود و استراتژی تعیین کننده شیوه رسیدن به آنجاست .

تکنولوژی ( Technology ) : تکنولوژی به اطلاعات ، تجهیزات ، فنون و فرایند های لازم بری تبدیل نهاده ها به ستاده ها اطلاق می گردد یعنی تکنولوژی به اینکه چگونه نهاده ها به ستاده ها تبدیل می شوند ، تصریح می کند ( رابینز ، ص 151 :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری گیلان

2-4-1 اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

5-1 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2-5-1 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟