دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه های یادگیری :

نظریه های بسیاری در ارتباط با نحوه یادگیری ارائه شده می باشد که مهمترین آنها مکتب محرک و پاسخ ، مکتب گشتالت ، نظریه یادگیری اجتماعی و آسان سازی می باشد که ذیلاً به تبیین مختصر هر یک از آنها میپردازیم.

– نظریه محرک- پاسخ که گاهی به نام نظریه یا مکتب رفتار گرایان هم مطرح شده ، نظر دانشمندانی می باشد که یادگیری را ایجاد ارتباط بین محرک و یک پاسخ میدانند. این صاحبنظران ، آزمایشهایی که روی حیوانات کرده اند ، نتایج بدست آمده را در چگونگی یادگیری انسانها بکار برده و به این نتیجه رسیده اند که یادگیری در بشر هم میتواند در نتیجه تشویق و تنبیه و یا بهتر بگوییم پاداش و تنبیه صورت بگیرد.

– اسکینر معتقد می باشد به شرطی بشر یاد میگیرد که رفتار ناشی از یادگیری موجب پاداش گردد. مثلا شخصی که مشغول گذرانیدن یک دور آموزشی می باشد ، زمانی به واقع یاد خواهد گرفت که مطمئن گردد گذرانیدن آن دوره و افزایش دانش و مهارت و رفتار مطلوب ، مآلاً او را به هدفهای معنوی و مادی و یا هر دوی انها خواهد رسانید.

– مکتب گشتالت تأکید بسیاری به کلی نگری دارد. پیروان این مکتب عقیده دارند برای ارتقای اندازه یادگیری، قسمت های گوناگون یک برنامه آموزشی بایستی متشکل از مباحث با معنی و مرتبط با کل برنامه های آموزشی باشد. این مطلب در واقع اشارتی می باشد که طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی و سازماندهی دوره های مختلف آموزش دارد.

نظریه های یادگیری اجتماعی به اهمیت مراودات اجتماعی و تأثیر آن در یادگیری بشر تأکید دارد.بر اساس این نظریه هر چیزی را که بتوان با تجربه های مستقیم آموخت ، ممکن می باشد با نظاره مستقیم هم آموخت. بنابر این به نظر معتقدان، بشر میتواند از مشاهدات خود الگو سازد.

این تئوری ، بهره گیری از وسایل آموزشی از قبیل تصویر، فیلم و ویدیو را بعنوان الگوهای رفتاری توصیه می ‌کند.

– سرانجام نظریه آسان سازی می باشد که در یادگیری ، به مشارکت آموزش گیرندگان در مراحل آموزشی ، منابع خوبی برای انتقال دانش و مهارت و رفتارهای لازم هستند که به هر طریق بایستی آنان را به مشارکت در مباحث تشویق نمود. در این صورت کارشناسان، استادان و یا مربیان آموزشی، بیشتر، آسان ساز (تسهیل کننده) هستند تا ناظر یا ارائه کننده کل مطالب.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.