دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

ریزی آموزش کارکنان:

بطور کلی هدف از انجام مطالعات نیاز سنجی در برنامه ریزی آموزش کارکنان را میتوان بشرح زیر اختصار نمود:

1) فراهم سازی اطلاعات لازم برای برنامه ریزی :

مهم ترین هدف فرآیند نیازسنجی در آموزش کارکنان عبارت می باشد از فراهم سازی اطلاعات صحیح و قابل اعتماد برای برنامه ریزی آموزش کارکنان حقیقت امر آن می باشد که کیفیت آموزشهای ارائه شده در سازمانها تا حدود زیادی تابع اندازه شناخت دقیق درمورد نیازها و اهمیت و ضرورت آنها می باشد. در صورتیکه نیازها به دقت شناسایی و تمیز داده شوند. میتوان اهداف برنامه را پیش بینی نمود و در پایان اندازه تحقق اهداف و در نتیجه بر طرف شدن نیازها را مورد ارزشیابی قرارداد.

2) شناخت مسائل و معضلات اساسی سازمان :

از آنجا که در بعضی از موارد نیازها ریشه در مسایل و معضلات موجود در عملکرد افراد و گروهها دارند، فرآیند نیاز سنجی کمک می ‌کند تا این مسایل شناسایی و تدابیر لازم برای بر طرف کردن آنها اتخاذ گردد. تدابیر لازم برای رفع نیازها در بعضی از موارد از طریق دوره های آموزشی و در سایر موارد از طریق انجام فعالیتهای دیگر امکان پذیر میشود. بسیاری از الگوها و فنون نیازسنجی نیز عملا با پیگیری در شناخت مسائل سازمان، این مهم را امکان پذیر میکنند.

3) کمک به بهره گیری بهینه از امکانات ، تجهیزات و منابع موجود :

در اغلب سازمانها ، نیازها و خواسته های متعددی در زمینه آموزش کارکنان هست و پیش روی منابع و امکانات لازم برای پژوهش این خواسته ها بسیار محدود می باشد. به این دلیل در هر فعالیت نیازسنجی تا حد زیادی مسئله اولویت بندی نیازها و مشخص کردن نیازهای مهم مورد توجه قرار میگیرد. با شناختی که از نیازهای اساسی سازمان و کارکنان به اقدام می آید، میتوان منابع و امکانات را حول محور تحقق این نیازهای اساسی، سازمان دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.