عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-15 مدل ارزش گذاری تنزیل جریان­های نقدی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مدل تنزیل جریان­های نقدی، ارزش یک دارایی با محاسبه ارزش حال جریان­های نقدی آتی حاصل از آن دارایی محاسبه می­گردد (فرناندز[1] 2002، 40).

2-15-1 مدل تنزیلی سودهای تقسیمی

وقتی یک فرد دارنده سهام یک موسسه که سهام آن در بورس معامله می­گردد، تنها جریان نقدی که از موسسه دریافت می­نماید سود تقسیمی می­باشد، ارزش یک سهم به وسیله ارزش فعلی سودهای تقسیمی مورد انتظار آتی محاسبه می­گردد. طیف وسیعی از مدل­های تنزیل سودهای تقسیمی از رشد مورد انتظار ثابت گرفته تا رشد بسیار بالا هست. هر چند مدل فوق که برای ارزش گذاری شرکت­های دیگر مورد بهره گیری قرار می­گیرد، در ارزش گذاری موسسات خدمات مالی نیز کاربرد دارد، اما در بعضی جنبه­های خاص تفاوت­هایی در محاسبه این روش برای این دو دسته موسسات هست که بایستی مورد توجه قرار گیرد (گلاتیر 1997، 14).

الف) مدل اصلی

در مدل اصلی تنزیل سودهای تقسیمی ارزش یک سهم عبارت می باشد از ارزش­های فعلی سودهای تقسیمی مورد انتظار برای آن سهم می­باشد. با فرض این که سهم معامله شده دارای عمر نا محدودی می باشد، ارزش سهم به صورت زیر خواهد بود.

DPst = سود تقسیمی مورد انتظار هر سهم در زمان t

Ke = نرخ مورد انتظار صاحبان سهام

در موارد بخصوص انتظار می­رود تا سودهای تقسیمی از رشدی ثابت و پایدار برخوردار باشد، در این حالت از فرمول رشد گردن بهره گیری خواهیم نمود (فرناندز 2002، 63).

g = نرخ رشد ثابت مورد انتظار

در اغلب موارد، در ابتدای فعالیت شرکت نرخ رشد سودهای تقسیمی شرکت تا حد زیادی بالا می باشد و انتظار نمی­رود این رشد بالا تا ابد ادامه داشته باشد (دوره رشد فوق العاده[1]) اما می­توان فرض نمود که نرخ رشد سودآوری شرکت بعد از یک مدت زمانی در سال­های آتی به صورت همیشگی تثبیت خواهد گردید. این فرض به ما این امکان را می­دهد تا ارزش سهام را با بهره گیری از مدل تنزیل سودهای تقسیمی پیش بینی نماییم. ارزش سهام در این حالت عبارت می باشد از مجموع ارزش فعلی سودهای تقسیمی طی دوره رشد فوق العاده به علاوه ارزش فعلی ارزش نهایی که خود این ارزش نهایی به وسیله مدل رشد گردن محاسبه می گردد.

[1]. Extraordinary Growth Period

[1]. Fernandez

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید