عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3 تعریف نقدینگی

بازار کاملا نقدشونده بازاری می باشد که هر مقدار از اوراق بهادار می تواند فورا و بدون هزینه به وجه نقد تبدیل گردد یا هر مقدار وجه نقد می­تواند به اوراق بهادار تبدیل گردد. در بازارهای کمتر نقدشونده نسبت به بازار های کاملا نقدشونده، یک بازار نقدشونده، بازاری می باشد که هزینه معاملات مرتبط با تبدیل اوراق بهادار در حداقل باشد. هزینه معاملات شامل هزینه های ضمنی و صریح[1] می باشد. هزینه­های صریح شامل هزینه­های مربوط به حق دلالی کمیسیون­ها[2]  و مالیات­های دولت[3] می باشد. این هزینه را به آسانی به صورت کمیت در می­آیند اما خارج از کنترل مستقیم بورس اوراق بهادار می باشد و پس در نظر گرفته نمی گردد. توجه اساسی در معاملات بر هزینه­های ضمنی معامله همچون اختلافات قیمت پیشنهادی خرید و فروش[4]، هزینه­های تاثیر بازار و هزینه­های فرصت می باشد که به موجب تکنولوژی، مقررات، انتشار اطلاعاتی، مشارکت اطلاعاتی و ابزارهای اطلاعاتی ناکارا و یا ناکافی می باشد (آیتکن و کامرتن فورد[5] 2003، 46).

مطالعه ادبیات مالی عیان می کند که اختلافات قابل توجهی میان محققان در مورد ماهیت نقدینگی، منابع آن، و نتایجش برای سرمایه­گذاری وجود دراد. تعاریف در مورد نقدینگی تا اندکی متضاد و نامنظم می باشد. اصطلاح نقدینگی به صورت گسترده­ای در ادبیات مالی بهره گیری شده می باشد، از این جهت درک مفهوم آن مهم می باشد. پس هدف  ما در این جا فراهم کردن تعریفی روشن از نقدینگی می باشد که می تواند در تجزیه و تحلیل­های مالی به کار گرفته گردد ( موراسکی[6]2008، 9).

در بسیاری از موارد، مخصوصاً در معاملات روزمره[7]، استدلال­های نظری گسترده در مورد معنی نقدینگی واقعا لازم نیست. اکثر سرمایه­گذار­ها به صورت ذاتی می ­توانند کیفیت بازارها یا انواع دارایی­ها، مانند قابلیت نقدشدن یا غیر قابل نقدشدن را درک کنند و اثرات مربوط به آن را تشخیص دهند. به هر حال نبود یک تعریف رسمی از نقدینگی در زمانی که توسعه رویکرد­های رسمی، نقدینگی را به عنوان یک معیار سرمایه­گذاری در نظر می­گیرد موجب معضلات جدی می­گردد (موراسکی[8] 2008، 10).

وصف­های مختلفی از تعارف نقدینگی در کتاب­ها و مقالات مالی و مدیریت مالی هست. لیو (2006، 631) اظهار می­کند که به گونه عام  نقدینگی توانایی برای تعداد زیاد معامله با سرعت بالا در هزینه پایین و با اثر قیمتی کم توصیف می گردد. این توصیف چه بعد را برای نقدینگی، یعنی، تعداد معامله، سرعت معامله، هزینه معامله، و اثر قیمتی را مشخص می کند.  یودین (2009، 24) نقدینگی را به عنوان سرعت و سهولتی که یک نفر می تواند سهام را در بازار مورد معامله قرار دهد تعریف کرده می باشد. پاستور و استمبیو (2003، 2) نقدینگی را به عنوان یک مفهوم وسیع توصیف می­کنند که به گونه کلی توانایی برای تعداد زیادی معامله به گونه سریع، در هزینه پایین، و بدون تغییر قیمت را نشان می­دهد. ریلی و برون[9](1997، 106) نقدینگی را به عنوان خرید یا فروش یک دارایی با سرعت و در یک قیمت مشخص  تبیین داده­اند؛ بر طبق نظر بودی و مرتن[10] (1998، 35) نقدینگی، سرعت و سهولت نسبی می باشد که یک دارایی می­تواند به وجه نقد تبدیل گردد؛ بر طبق نظر آرنلد[11] (2005، 18) نقدینگی، درجه­ای که یک دارایی می­تواند به سرعت و به سهولت بدون از دست دادن ارزش فروخته گردد؛ اسچارتز و فرانشونی[12] (2004، 60) دارایی را نقد شونده می­نامند که به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد؛ و بریلی و همکارانش[13] (2006،1000) یک دارایی را نقد شونده می­نامند، اگر به آسانی و ارزان به وجه نقد تبدیل گردد و بگ و همکارانش[14] (2003، 315) اظهار می­کنند که نقدینگی، ارزانی، سرعت، و اطمینانی می باشد که ارزش دارایی می­تواند به پول تبدیل گردد.

همچنین شارپ و الکساندر[15] (1990، 804) اظهار می­کنند که نقدینگی عبارت می باشد از توانایی سرمایه­گذارن برای تبدیل اوراق بهادار به وجه نقد در یک قیمت مشابه نسبت به معامله قبلی در اوراق بهادار، با فرض این که هیچ اطلاعات جدیدی مهمی از وقتی که معامله قبلی صورت گرفته، وارد نشده باشد. هریس[16] (2003، 394) کسی می باشد که نقدینگی را به عنوان توانایی برای حجم زیادی از معامله به سرعت، در هزینه پایین، و وقتی که تمایل برای معامله وجود داشته باشد، تعریف کرده می باشد. از طرف دیگر مُیر[17] و همکارانش(1998، 609) نقدینگی یا نقدینگی شرکت را به عنوان توانایی یک شرکت جهت پرداخت وجه نقد برای تعهداتش در زمانی که این تعهدات سر رسید می­گردد، تعریف می کنند.

این مطالعه کوتاه از دیدگاه­های مختلف اظهار قبلی که هیچ توافق عمومی در مورد معنای معینی از اصطلاح نقدینگی در جامعه مالی وجود ندارد را تقویت می­کند. با این حال نظم و ترتیب تقریبی در مفهوم نقدینگی هست. اما به نظر می­رسدکه تعاریف موجود درمورد نقدینگی را می­توان طبقه­بندی نمود. هر یک از تعاریف نقدینگی را می­توان در یکی از طبقاتی که در زیر اظهار می گردد جای داد. تعاریف نقدینگی را می‌توان در سه دیدگاه زیر جای داد:

2-3-1 نقدینگی دارایی ها

نقدینگی در بعضی از تعاریف به عنوان ویژگی یک دارایی معرفی شده می باشد. در این مورد، نقدینگی به عنوان آسانی تبدیل یک دارایی به وجه نقد درک می­گردد. به بیانی دیگر، یک دارایی که به آسانی فروخته می­گردد نقدشونده­تر می باشد. در نتیجه، وجه نقد خود به عنوان دارایی که دارای بیشترین درجه نقدینگی می باشد فرض می­گردد و دیگر دارایی­ها را می­توان با تصریح به وجه نقد به عنوان بیشترین یا کمترین شباهت به وجه نقد، طبقه بندی نمود ( موراسکی 2008، 16).

بر طبق نظر هیکز[18] (1962) و میلر[19] (1965)، دارایی غیرنقدشونده[20]، داریی می باشد که می­تواند بدون درنگ و تنها با تنزیل قیمت فروخته گردد؛ از طرف دیگر، اگر ارزش عادلانه حفظ گردد دوره تسویه طولانی­تری را بایستی پذیرفت. دارایی کاملا  نقدشونده می­تواند فوراً در ارزش عادلانه فعلی خودش فروخته گردد و زیاد شدن مدت فرایند تسویه هیچ تاثیری بر قیمت مشخص شده ندارد. موارد گفته شده را می­توان در شکل (1-2) زیر نشان داد( موراسکی 2008، 16).

منطقه X تصریح به دارایی­هایی دارد که به صورت کاملا نقدشونده هستند و منطقه Y و Z تصریح به دارایی­هایی دارد که برای نقد شدن بایستی از قیمت آن تنزیل گردد. در این مورد نقدینگی دارایی­ها را بر اساس زمان و قیمت مطالعه کردیم.

2-3-2 نقدینگی بازار

معنی دوم نقدینگی تصریح به بازار­ها دارد. بر این اساس، یک بازار نقدشونده، بازاری می باشد که معامله کردن در آن در هر زمانی ممکن می باشد، مستقل از اندازه معاملات می باشد، و اساساً موجب تغییرات قیمتی ناموجه نمی­گردد. در این باره، می­توان گفت که بازار اوراق قرضه خزانه­داری ایالات متحده، به دلیل این که اکثراً هر مقداری از اورق می­تواند در قیمت جاری جذب گردد، بازاری نقدشونده می باشد و اکثرا بعید می باشد که بازار به معاملات بزرگ واکنش نشان دهد  ( موراسکی 2008، 18).

ادبیات موجود در مورد نقدشونگی بازارهای مالی سازمان یافته معمولا سه جزء اصلی نقدینگی بازار را تبیین داده­اند. این سه جزء شامل وسعت، عمق، و برگشت پذیری بازار می باشد.

[1] . Explicit And Implicit Costs

[2] . Brokerage Commissions

[3] . Government Taxes

[4] . Bid–Ask Spreads

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] . Aitken  And Comerton-Forde

[6] . Morawski

[7] . Day-To-Day Trading

[8] . Morawski

[9] . Reilly  And Brown

[10] . Bodie And Merton

[11] . Arnold

[12] . Schwartz And Francioni

[13] . Brealey Et Al.

[14] . Begg Et Al.

[15]. Sharpe And Alexander

[16] . Harris

[17] . Moyer Et Al.

[18]. Hiks

[19]. Miller

[20]. Illiquid Asset

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید