عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-4 معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار

یودین (2009، 25) معیار جدیدی به نام معیار نسبی نقدینگی معرفی نمود. این معیار، نقدینگی سهام فردی را با متوسط نقدینگی بازار مرتبط می­کند. در نتیجه این معیار می­تواند ریسک نقدینگی را بهتر مشخص کند. دلیل اهمیت این معیار این می باشد که ممکن می باشد سهامی که در حجم کمی مورد معامله قرار می­گیرند لزوماً نقدنشونده در نظر نگرفته گردد، اگر متوسط نقدینگی بازار در طول همان دوره پایین باشد.

یودین (2009، 26) اعتقاد دارد که نقدینگی دیگر سهام، در ارزیابی نقدینگی سهام فردی تأثیر دارد. برای مثال، حجم گردش معملات سهم j در ماه t ممکن می باشد پایین باشد، اما اگر متوسط گردش معاملات برای این ماه پایین باشد، پس به گونه نسبی، سهام j  نباید زیاد به صورت غیر نقدشونده در نظر گرفته گردد. در واقع می­توان گفت، نقدینگی سهامی که به وسیله نقدینگی دیگر سهام اندازه­گیری شده می باشد ارزیابی بهتری از خودش نسبت به زمانی که منحصراً بر اساس ویژگی­های خاص خود اندازه­گیری می­گردد ارائه می‌دهد.

2-7-5 منابع عدم نقدینگی

نقدینگی می تواند از هزینه­های معاملاتی برونزا[1]، اطلاعات محرمانه[2]، ریسک نگهدار اوراق بهادار خریداری شده جهت فروش مجدد[3]، و معضلات پژوهش و جستجو[4] ناشی گردد (آمیهود و همکارانش، 2005،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

26). یکی از منابع نقدینگی هزینه معاملات برونزا همچون حق لازحمه دلالی[5]، هزینه­های فرایند سفارش[6]، یا مالیات معاملات[7] می باشد. در هر زمانی که یک ورقه بهادار مورد معامله قرار می­گیرد، خریداران و یا فروشنده­گان متحمل هزینه معامله می­شوند. از اینرو خریداران هزینه­های آینده جهت فروش ورقه بهادار را پیش­بینی می­کنند و آن را در خرید خود تاثیر می­دهند (آمیهود و همکارانش 2005، 1). منبع دیگر عدم نقدینگی، فشار تقاضا و ریسک اوراق­بهادار خریداری شده جهت فروش مجدد می باشد. فشار تقاضا به دلیل اینکه همه عاملان[8](کارگزاران) در همه زمان در بازار حضور ندارند، به وجود می­آید. این به این معنی می باشد که اگر یک عامل(کارگزار) نیازمند فروش سریع یک ورقه بهادار باشد، خریداران ممکن می باشد فورا در دسترس نباشند. در نتیجه فروشنده ممکن می باشد ورقه بهادار را به یک بازار ساز بفروشد. بازار ساز در حالی که دارایی را به قصد فروش مجدد می باشد نگه می دارد، متحمل ریسک تغییرات قیمت می­گردد و این ریسک بایستی جبران گردد. راه جبران ریسک این می باشد که بازارساز هزینه­ای را به فروشنده تحمیل کند (آمیهود و دیگران 2005، 1).

همچنین معامله اوراق بهادار ممکن می باشد به دلیل اینکه معامله گران دیگر اطلاعات محرمانه­ای داشته باشند، هزینه­بر باشد. برای مثال، خریدار سهام ممکن می باشد نگران این باشد که فروشنده بالقوه اطلاعات محرمانه­ای داشته باشد که شرکت در آینده متحمل ضرر می­گردد، و فروشنده از این می­ترسد که خریداران ممکن  می باشد اطلاعات محرمانه­ای در مورد جهش شرکت داشته باشند. پس معامله با یک فرد مطلع در نهایت به ضرر می­انجامد. یکی دیگر از منابع نقدینگی مربوط به اصطکاک پژوهش و جستجو می باشد. این اصطکاک مربوط به بازارهای خارج از بورس می باشد که بازار مرکزی ندارند این جستجو برای معامله­گر هزینه­های مالی و یا هزینه­های فرصت دارد (آمیهود و همکارانش، 2005، 2).

[1] . Exogenous Trading Costs

[2] . Private Information

[3] . Inventory Risk

[4] . Search Problems

[5] . Brokerage Fees

[6] . Order-Processing Costs

[7] . Transaction Taxes

[8] . Agents

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری