دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری عبارتند از:

نیاز به سخت فزار ، نرم افزار و نیروی انسانی ( طراح و کاربر ) دارد . نرم افزار شامل بخشهای مدل سازی و تجلیل داده هاست .

به مقصود پشتیبانی از تصمیم گیری و تصمیمات شبه ساختاری و غیر ساختاری طراحی می گردد . از مدیران و تصمیم گیرندگان کلیه سطوح سازمان پشتیبانی می کند . به مقصود ارتقا ء  تاثیر و کارایی فرایند تصمیم گیری طراحی    می گردد . در فرایند تصمیم گیری تا مرحله تحلیل را انجام می دهد اما انتخاب به عهده کاربراست . از مدل سازی بهره گیری می کند . مدلها اکثراً مدلهایی هستند که در پژوهش عملیاتی توسعه می یابند . تحلیها وابستگی زیادی به داده ها دارند .

2-22-2 بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یک فرایند تعاملی می باشد که می تواند به وسیله پنج مرحله زیر اختصار گردد :

  • مطالعه و صورت بندی مساله به طوری که مساله بتواند بیشتر مطالعه گردد .
  • تعیین پارامتر ها و متغیر های مرتبط تا به کاربر درکی از جایگاه بدهد .
  • صورت بندی مدل به وسیله پارامتر ها و متغیر های بهم مرتبط
  • آزمایش مدل برای تعیین ثبات راه حلها ازطریق تهیه داده ها برای متغیر ها و پردازش و محاسبه برای تعیین نتایج
  • پالایش مساله ها ، مدل بندرت در آغاز صحیح می باشد و غالباً نیاز به بعضی اصلاحات دارد . ( صرافی زده ، ص 62: 1383 )

23-2 سیستمهای پشتیبانی گروهی (GSS )

این سیستم از گروههای کاری که به کار خاصی اشتغال دارند و هدف مشترکی دارند پشتیبانی می کند . این سیستم از ابزار های کار گروهی بهره می گیرد با پیشرفت فناوری ارتباطات سیستمهای پشتیبانی تصمیمات گروهی قادرند تا از گروههای کاری به صورتهای مختلف جدا از زمان و مکان پشتیبانی کنند . بهره گیری از نرم افزار های گروهی امروزه در سازمانهای جدید بسیار رایج می باشد . سازمانها باطراحی اتاقهای تصمیم گیری و تجهیز آنها به ابزار های مختلف مانند .ویدئو پروژکتور، تابلوهای الکترونیکی ، تجهیزات ارتباط با اینترنت و رایانه های مجهز به نرم افزار های طراحی و پژوهش می توانند کارایی گروههای تصمیم گیرنده را افزایش دهند . این اقدام به تسریع زمان تصمیم گیری و کاهش هزینه ها می انجامد ( طرفی زاده ، ص 64 : 1383 ).

24-2 سیستم پردازش معاملات ( TPS )

پردازش معاملات بخش مهمی از سیستم اطلاعاتی مدیریت را تشکیل می دهد . اگرچه سیستمهای پشتیبان تصمیم نیز جهت تصمیم گیریها در سراسر سازمان بکار گرفته می گردد و در موفقیت سازمان تأثیر مهمی را اعمال می نماید ، اما بخش نسبتاً کوچکی از منابع محاسباتی را در بر می گیرد و بر عکس آن پردازش معاملات بخش اعظمی از هزینه های معاملاتی سیستم اطلاعاتی مدیریت را بخود اختصاص می دهد . اکثر فعالیتهای روزمره سیستم اطلاعاتی  مدیریت جامع ، از طریق سیستم  پردازش معاملات اداره و اجرا می شوند و در صورت بروز مشکل این سیستم پاسخگو خواهد بود .

 2-24-2 سیستم پردازشی تعاملات  ( TPS )

سیستمهای پردازشی تعاملات از اولین سیستمهایی هستند که با ورود رایانه ها به سازمانها شکل گرفتند . این سیستمها جایگزین روش دستی می شوند و امور ساخت یافته ای مانند نگهداری سوابق، کنترل انبار ، محاسبه حقوق و دستمزد و غیره را انجام می دهند . تاکید این سیستم بر پردازش حجم عظیمی از داده هاست  و از این طریق کاهش هزینه های عملیات در سازمان را به همراه دارند . امور عملیاتی سازمان که ماهیتی تکراری و مستمر دارند و به دلیل حجم بالا ،نیروی انسانی زیادی را به خود اختصاص می دهند ، را می توان از طریق بکار گیری سیستمهای پردازشی تعاملی مکانیزه نمود و از تعداد نیروی انسانی کاست ( صرافی زاده ، ص 53 : 1383 ) : مدل عمومی TPS ص 54 )

25-2 هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم

هوش مصنوعی فعالیت ایجاد توانایی در ماشین هایی زیرا رایانه جهت به نمایش کاربرد رایانه تا به امروز بود که کوشش می کند تا بعضی انواع منطق انسانی را تقلید کند . نطفه های هوش مصنوعی فقط دو  سال پس از استقرار اولین رایانه برای بهره گیری در بازرگانی گذارده گردید . پژوهش هوش مصنوعی ادامه پیدا نمود ما به هدفهای محدود تر کاربرد های رایانه ، زیرا سیستم اطلاعات مدیریت و سییستم پشتیبانی تصمیم منجر گردید . ولیکن در طی زمان پژوهش مداوم ادامه پیدا نمود تا مرزهای  بهره گیری از رایانه برای اموری که اکثراً هوش بشر را طلب می کند . گسترش یابد . یک زیر مجموعه اصلی هوش مصنوعی ، سیستم های خبره هستند . سیستم خبره یک برنامه رایانه ای می باشد که به صورت یک بشر خبره اقدام نموده و بهره گیری گر را در نحوه  حل یک مساله راهنمایی می کند . اقدام بهره گیری از یک سیستم خبره را مشورت می نامند که بهره گیری کننده با سیستم خبره برای راهنمایی مشورت می کند . مفهوم سیستمهای خبره براین فرض استوار می باشد که دانش متخصصین در حافظه رایانه ضبط و در دسترس کسانی که به کاربرد آن دانش نیاز دارند قرار گیرد . یک سیستم پشتیبانی تصمیم شامل برنامه هایی می باشد که منعکس کننده چگونگی اعتقاد یک مدیر در حل یک مساله می باشد . یک سیستم خبره ، از طرف دیگر فرصتی برای تصمیم گیریها پیش می آورد که از قابلیتهای مدیر افزونتر می باشد . فرق دیگر بین سیستم خبره و سیستم پشتیبانی تصمیم، تواناییسیستم خبره در توصیف نحوه استدلال جهت نیل به راه حل خاص می باشد . اغلب اوقات تبیین نحوه دستیابی به یک راه حل ، از خود راه حل ارزشمند تر می باشد .

داده هایی که بوسیله برنامه های سیستم پشتیبانی تصمیم بهره گیری می گردد ، اصلاً صورت عددی بوده و برنامه ها ، تاکید بر بهره گیری از روشهای ریاضی دارند ، لیکن داده هایی که به وسیله سیستمهای خبره  بکار می رود نمادی تر بوده و اغلب بصورت متن تشریح می باشد . برنامه هایی سیستم های خبره بر بکار گیری برنامه های منطقی تاکید دارند . یک مدل سیستم خبره مشتمل بر چهار بخش اصلی می باشد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری گیلان

2-4-1 اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

5-1 سوالات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1 سوال اصلی

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2-5-1 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟