دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره

محتوا و مواد آموزشی در یک برنامه آموزش تابع اهداف ویژه ای می باشد که برای آن دوره تدوین شده می باشد. پس در صورتیکه هدف ها از جامعیت لازم برخوردار باشند، مشخص کردن رئوس اساسی مطالب مورد بحث در دوره آموزشی تا حد زیادی آسان میگردد.

علاوه بر مشخص کردن سرفصل هر درس در یک دوره آموزشی ، لازم است کمیته آموزش سازمان درمورد مواد و منابع آموزشی دوره نیز تصمیم گیری کند. متأسفانه یکی از عواملی که بشدت کیفیت دوره های آموزشی را تحت تأثیر قرار میدهد ، عدم تناسب و یا تناسب اندک منابع آموزشی دوره با سرفصلهای پیشنهادی می باشد. در بسیاری از موارد نظاره میگردد که برای پوشش دادن سرفصلهای یک دوره آموزشی از منابع علمی و دانشگاهی صرف بهره گیری میشود که قابلیت عملی و کاربردی چندانی در سازمانها ندارد.این امر به آن معنی می باشد که آموزش ضمن خدمت اساساً دارای ویژگیهای خاصی می باشد. بزرگسالان شرکت کننده در این دوره ها دارای تجارب و اطلاعات قبلی هستند و انگیزه اصلی آنها برای شرکت در دوره ، دستیابی به اطلاعات عملی جهت حل مسائل شغلی و کاری می باشد. این مسئله سبب میشود که شرکت کنندگان با درک عدم تناسب منابع و مواد آموزشی با نیازهای شغلی و کاری ، انگیزه خود را برای تداوم حضور در دوره از دست بدهند و کیفیت آموزشها بشدت تحت الشعاع قرارگیرد.

برای اجتناب ورزیدن از بروز چنین مشکلی بهتر می باشد برنامه ریزان آموزش پس از تدوین رئوس کلی مطالب مورد نظر در دروس مختلف یک دوره آموزشی، برای دستیابی به منابع آموزشی مفید به یکی از دو طریق زیر اقدام کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) در صورت امکان و وجود تسهیلات مالی و اداری لازم در سازمان ، از افراد صاحبنظر و مطلع جهت تدوین منابع آموزشی لازم دعوت بعمل آورند. این امر سبب میشود تا منبع آموزشی تدوین شده دقیقاً منطبق بر سر فصلهای تعیین شده و نیز نیازها و مسائل شغلی پرسنل باشد.

ب) در صورت عدم وجود امکانات و تسهیلات لازم برای تألیف یک منبع آموزشی، میتوان با بهره گیری از نظرات افراد مطلع و صاحبنظر از میان منابع آموزشی موجود و در دسترس دست به انتخاب زد. برای اینکار میتوان به دو شکل زیر اقدام نمود :

  • انتخاب یا گزینش کامل : مقصود این می باشد که یک کتاب یا منبع آموزشی را برای دوره آموزشی و یا درس خاص انتخاب کنیم.

2-گزینش ترکیبی : در این حالت به جای بهره گیری از یک منبع انحصاری، بخشهای مفید منابع گوناگون  انتخاب شده و بصورت یک منبع خاص تدوین میگردد. با اینحال بایستی توجه داشت که مرحله انتخاب محتوا و مواد آموزشی مستلزم جلب همکاری متخصصان برجسته در موضوعات مختلف آموزشی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.