دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن پایان نامه :

چرخه حیات سیستم

هر سیستمی در سیستم های اطلاعاتی رایانه محور مانند یک ارگانیسم زنده می باشد : آن متولد می گردد ، رشد می کند ، تا به بلوغ می رسد ، اقدام می کند و نهایت می میرد . این فرایند تحول چرخه حیات سیستم ( SLC ) نامیده می گردد و شامل مراحل ذیل می باشد : برنامه ریزی ، تحلیل ، طراحی ، اجرا ، به کاربردن .

دوره حیات یک سیستم مستلزم  گذر از مراحل  استانداردی می باشد که هر یک به فعالیتهای مدیریتی نیاز دارد . سیستم ممکن می باشد به علت های فنی یا سایر اشتباهات یا عدم مطابقت با تغییر محیط کمتر مفید و موثر واقع گردد . همچنین احتمال

دارد زمانی که برای سیستم  جدید برنامه ریزی می گردد . نقایص زیاد تر گردد . مرحله نهایی دوره حیات یک سیستم ، جایگزینی آن  می باشد طول حیات هر یک از ین مراحل در سیستم های متفاوت ا ست ( رولی ، ص 198 – 9 : 1380 )

البته قابل ذکر می باشد زیرا که امروزه اکثر سیستم  ها بصورت رایانه ای طرح ریزی می شوند و رشد رایانه و فن آوریها و اطلاعات و ارتباطات زیاد می باشد دوره حیات سیستمهای رایانه ای نسبتاً کوتاه می باشد . اصل اساسی تجزیه و تحلیل یک سیستم و طراحی ، عبارت می باشد از تشخیص نیاز یک سیستم به تجدید نظر ویا جانشینی آن و اصل دوم سلسله مراتب و اولویت و آمادگی جانشین سازی سیستم قبلی می باشد ( مومنی ، ص 313 : 1370 )

امروز برای نشان دادن چرخه  حیات یک سیستم از منحنی ها بهره گیری می کنند و به آن منحنی عمومی حیات یک سیستم می گویند این مدل دارای چهار جزء و مرحله متفاوت می باشد که در کارآیی هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد : بسط و گسترش ، رشد ، اشباع ، استهلاک ( منبع قبلی ، ص 72 – 314 )

6-2 اطلاعات

شاید بتوان اطلاعات را لایه ای بین دو لایه داده ها و آگاهی دانست . داده ها مواد خام اطلاعات را فراهم و اطلاعات خبری را منتقل می سازند و این آگاهی می باشد که محتوای خبر را تحلیل می کند ( طالقانی ، ص 178 : 1382 )

برای فهم واقعی معنی اطلاعات و عدم اختلاط آن با داده ها ما آغاز تعریفی از  این دو را ارائه  می نمائیم : داده ها شامل واقعیتها و اشکالی هستند که برای کاربر ، بی معنی می باشند . وقتی که این داده ها پردازش شدند تبدیل به اطلاعات      می شوند پس اطلاعات ، داده های پردازش شده یا داده هایی با معنی می باشند . تبدیل داده ها به اطلاعات توسط یک پردازنده اطلاعات انجام می گردد . پردازنده طلاعات یکی از عنصر کلیدی سیستم ادراکی می باشد . پردازنده اطلاعات      می تواند شامل عناصر رایانه ای ، عناصر غیر رایانه ای یا ترکیبی از ان دو باشد ( مک لوید ، ص 16-15 : 1387 )

اطلاعات در سیستم های سازمانی مختلط بشر و ماشین از منابع زیر تغذیه می گردد : 1- دستیابی اطلاعات محیط عملکرد مدیریت 2- روشهای ذخیره اطلاعات جهت عملکرد سیستم های عامل 3- روشهای انتقال اطلاعات و نحوه ایجاد ارتباط و ذخیره سازی و بازیابی .

امروزه اطلاعات برگ برنده شرکتهای بزرگ تجاری می باشد . از آنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکتهای چند ملیتی بزرگ غیر ممکن می باشد پس از آنها به سیستم های اطلاعاتی برای پر کردن این خلاء روی آورده اند . اطلاعات لازمه تصمیم گیری می باشد و امروزه پدیده ای زیرا انفجار اطلاعات ،

آلودگی  اطلاعات و آنارشی اطلاعات مطرح می باشد که لازمه بهره گیری مفید از اطلاعات در این آشفته بازار وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و منسجم برای تنظیم و منظم کردن اطلاعات برای بهره گیری کاوشگران  اطلاعات می باشد . مدیران ، همچنین به یکی از دو سبک متفاوت بهره گیری از اطلاعات به عنوان راههایی برای بهره گیری از اطلاعات برای حل مشکل بهره گیری می کنند . سبک سیستماتیک : ( systematic)  مدیر توجه خاصی برای پیگیری روش از پیش توصیه

شده حل  مشکل ، مانند روش سیستمها دارد . سبک حسی ( intuitive ) مدیر به هیچ روش قطعی توجهی نداشته اما روشی را برای وضعیت خاص ، تغییر می دهد ( همان ، ص 179 )

از آنجا  که نیاز ما در اختراع  می باشد آغاز بایستی نیاز های اطلاعاتی سازمان یا موسسه را یافته سپس به فراهم آوری و جمع آوری اطلاعات بپردازیم . مدیر آشنا به اطلاعات می داند که اطلاعات بایستی قبل از بهره گیری تایید گردد . یعنی درست نیست . آشنایی یک مدیر به اطلاعات و دانستن ارزش اطلاعات در حل مساله باعث تشویق مدیران در تقسیم اطلاعات با دیگران می گردد  زمانی که مدیری دارای اطلاعات با ارزش برای  دیگران می باشد این اطلاعات بایستی منتقل گردد آشنایی با اطلاعات در نهایت منجر به بهره گیری از اطلاعات در حل مسائل می باشد دانش اطلاعات ماوری دانش رایانه ی و بهره گیری از اطلاعات ایجاد شده از طریق رایانه می باشد ( همان ، ص 34 )

افزونگی بطور جمال عبارت می باشد از اطلاعات اضافی که در مورد داده ها وجود  دارد ، لیکن افزونگی در فرایند ارتباطات مانعی پیش روی بروز خطاست . یک  نکته مهم در طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت یا بهره وری اطلاعات قطعی یا احتمالی در تصمیم گیری می باشد ارزیابی عنصر اطلاعات ، کار مشکلی می باشد اما طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت یا بهره وری اطلاعات قطعی یا احتمالی در تصمیم گیری می باشد . ارزیابی عنصر اطلاعات ، کار مشکلی می باشد اما طراحی سیستم ها بهترین وسیله در ارزیابی واقعی عنصر اطلاعات در یک مجموعه می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری گیلان

2-4-1 اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

5-1 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2-5-1 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟