دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قسمتی از متن پایان نامه :

 مقدمه :

موسس فقه جعفری ، حضرت امام صادق ( ع ) می فرمایند : اگر امروزتان مانند دیروز می باشد مغبون هستید و اگر بد تر از دیروز باشد ملعون هستید .

خطر کردن و به کار های بزرگ دست زدن ، کسب پیروزیهای شکوهمند و حتی چشیدن طعم تلخ شکست ، از  هم قطار شدن با ادمهای میان  مایه که نه طعم پیروزی رامی چشند و نه تلخی شکست را بهتر می باشد زیرا این آدمها به قدری دست به عصا  راه می طریقه که نه شکست را می شناسد و نه پیروزی را ( ئتودور روزولت )

( کالینز و پوراس ، ص 131 : 1380 )

شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات می باشد  که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد . اهمیت اطلاعات از این نظر می باشد که مبنایی برای اقدام فراهم می آورد . ما اخذ اطلاعات هزینه بر می باشد . در یک مقیاس » حداقلی » دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت می باشد که بسیار کمیاب می باشد ( پاتنام و دیگران  ، ص 61 : 1384 )

ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فراصنعتی مغز ها را یاری می رسانند آن دسته از سازمانها که ابزار دوران فرا صنعتی  دیجیتالی را به خوبی در سازمانهای خود بکار گرفته اند از سرمایه های هوش خود حداکثر بهره را     می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سالهای آینده اند ( گیتس ، ص 1 : 1382 )

1-2 تصمیم گیری در سازمانها

اگر چه ارتباطات کار امد و موثر در هر سازمانی حیاتی هستند ، اما کلید موفقیت ، اقدام می باشد و اقدام بایستی با تصمیم گیری هدایت گردد  تصمیم گیری عبارت می باشد از فرایند انتخاب یک اقدام در ارتباط با یک مساله یا فرصت . تصمیم گیری منظم  پنج مرحله اساسی دارد که با شناخت مساله یا فرصت آغاز می گردد . این مراحل پنج گانه به گونه اختصار عبارتند از :

  • تشخیص و تبیین مساله یا فرصت .
  • معلوم کردن و تجزیه
  • انتخاب اقدام یا راه حل مطلوب
  • اجری راه حل انتخاب شده .
  • ارزیابی نتایج و پی گیری تا حد لازم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصمیم گیری در سازمانها در شرایط گوناگون و وضعیتهای مختلفی انجام می شود که فرایند آن را چالش انگیز       می کند .

1-1-2 شرایط تصمیم مدیران

تصمیمات مشکل گشایی در سازمانها نوعاً تحت سه شرایط مختلف اتخاذ می شوند :

اطمینان ، ریسک و عدم اطمینان .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری گیلان

2-4-1 اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

5-1 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی

آیا  سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی آن تاثیر دارد؟

2-5-1 سئوالات فرعی

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش  صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟

آیا سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد ؟