دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت معادل 500 میلیون ریال می باشد که به هزار سهم با نام 500000 ریالی به تبیین ذیل تقسیم شده می باشد:

– آبفای استان تهران : 980 سهم، جمعاً به مبلغ 490000 هزار ریال

– آبفای شرق استان تهران: 5 سهم، جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال

-آبفای شهرها و شهرک های غرب: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال

– شرکت سرمایه گذاری صبا: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال

– شرکت فاضلاب تهران: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال

اهداف و مأموریت های شرکت

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان با چشم انداز دستیابی به شرکتی متعالی، یادگیرنده و خدمت گزار، اهداف و مأموریت های خود را به تبیین زیر تعریف نموده می باشد:

مأموریت

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران، مأموریت خود را کمک به ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم ساختن امکان برخورداری عادلانه، مستمر و پایدار از
آب شرب و بهداشتی موردنیاز و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب حاصله با رعایت موازین اقتصادی و حفظ سلامت محیط زیست و بهره گیری از فن آوری های مناسب در قالب یک شرکت غیردولتی می باشد.

عمده این مأموریت ها به تبیین زیر می باشد:

 • تأمین یا همکاری در تأمین آب از منابع زیرزمینی، انتقال و سالم سازی، ذخیره سازی و توزیع آب شرب و بهداشتی در سطح شهرهای تحت پوشش.
 • ارائه خدمات مطلوب به مشترکین آب و فاضلاب
 • ایجاد و توسعه تأسیسات و شبکه های آب و فاضلاب شهری متناسب با نیازهای شهرهای تحت پوشش بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از تأسیسات آب شهرهای تحت پوشش

 

اهداف

 • مشتری مداری، ارائه خدمات مطلوب و اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
 • توسعه نظام پیشنهادها و جلب مشارکت کارکنان و توسعه منابع انسانی
 • مدیریت تقاضا و توسعه برنامه های مدیریت مصرف
 • بهره گیری بهینه از تأسیسات و تجهیزات موجود
 • افزایش ظرفیت تأمین آب از منابع آب های زیرزمینی
 • افزایش کیفیت خدمات مشترکین و جلب رضایت مشتری
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بهبود کیفیت آب توزیعی در شهرها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران