دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– ایجاد هدف با ثبات برای بهبود ( تولید و ارائه خدمت ) :

هدف پایدار با ثبات ، اطمینان کارکنان از مدیریت را به ارمغان می آورد. اگر مدیر هر لحظه هدف خود را تغییر دهد سبب می گردد کارکنان گیج و سرگردان شده و آمادگی انجام کار را از دست بدهند و حالت انفعال پیدا کنند . پس فلسفه مدیریت کیفیت مبتنی بر دوام و ثبات هدف می باشد .

2-اتخاذ یک فلسفه جدید : سازمان بایستی کیفیت را بعنوان فسلفه جدید مدیریت قبول کند تا از این رهگذر زمینه دستیابی به اهداف میسر باشد .

3- پرهیز از وابستگی به بازرسی های گسترده : بازرسی فقط می تواند محصولات و یا خدمات معیوب و ناقص را نشان دهند و به منشاء عیب کاری ندارد . به همین جهت بازرسی در کاهش ضایعات تأثیر چندانی ندارد و اهداف کیفیت را تامین نمی نماید . لذا گفته شده می باشد که در مدیریت کیفیت بایستی از تاکید بر بازرسی های گسترده پرهیز گردد .

4- پایان دادن به پاداش های بازاریابی ، صرفاً بر اساس قیمت : هنگامی که در معاملات ، قیمت باشد کیفیت فدا می گردد لذا کالایی خریداری می گردد که ارزانتر می باشد پس کاهش هزینه ها بایستی در کل فرآیند موثر باشد نه صرفاً در خرید مواد .

5- بهبود مداوم : بهبود مداوم فرآیند ، تنها عامل تضمین کیفیت می باشد ، لذا بهبود مداوم و فراگیر تجهیزات ، خدمات و سیستم های مرتبط با آن در کاهش هزینه ها و حفظ سطح کیفیت مطلوب موثر می باشد .

6- برقراری و تامین آموزش: آموزش ستون آگاهی سازمان و پشتیبانی بهبود کیفیت و رشد دهنده کارایی می باشد .

7- رهبری : هنگامی رهبری در سازمان مستقر می گردد که احساس مسئولیتی که مدیر نسبت به کیفیت دارد با سایر افراد سازمان یکی باشد .

8- برطرف کردن ترس : ترس مهمترین عامل در رشد روحیه محافظه کاری افراد و از مشخصات سیستم بوروکراسی می باشد . به همین خاطر در سیستم مدیریت کیفیت ، افراد نظرات خود را برای بهبود کیفیت ، آزادانه اظهار می کنند و ترس از محیط کار رخت بر می بندد .

9- شکستن موانع موجود بین محیط های ستادی : تمامی افراد سازمان اعم از واحدهای تولیدی، پشتیبانی ، فنی و خدماتی بایستی در بهبود کیفیت مشارکت داشته باشند و عواملی که باعث ایجاد مانع میان واحدهای سازمانی می گردند حذف شوند .

10-حذف شعارها ، نصیحت ها و هدف های توخالی : بایستی از اهداف ، نصیحت ها و شعارهایی که امکان دسترسی به آنها نیست برحذر بود .

11-حذف سهمیه های کمی ( عددی ) : در تولید و ارائه خدمات نباید اهداف را بر پایه حجم و مقدار تولید تعیین نمود ، زیرا با این کار محدودیتی برای تولید ایجاد می گردد که مانع بهره گیری بهینه از ظرفیت ها و استعدادهای نهفته سازمان می گردد و از طرفی دیگر کمیت هیچگاه معرف کیفیت  نمی باشد .

12-حذف موانعی که مانع احساس غرور کارکنان از مهارت خود می گردد : احساس غرور کارکنان ، عامل موثر در تداوم بهبود کیفیت در سازمان می باشد . پس هر عاملی که مانع ایجاد چنین احساس می گردد بایستی حذف گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران