دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

وظایف اجرایی :

مهمترین وظایف اجرایی مدیریت منابع انسانی در سازمان بشرح ذیل میباشد:

 • نظارت بر استخدام در سازمان بطوریکه این امر در چهار چوب قانون و مطابق با قوانین و مقررات انجام گیرد و حق و حقوق قانونی متقاضیان مشاغل پایمال نگردد.
 • تجزیه و تحلیل مشاغل بطوری که ویژگیهای هر یک مشخص و معین گردد.
 • برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان
 • کارمند یابی ، یعنی شناسایی کسانی که شرایط کافی را برای استخدام در سازمان دارا هستند.
 • انتخاب و استخدام بهترین و شایسته ترین نیروهای ممکن برای تصدی مشاغل در سازمان
 • طراحی و تنظیم برنامه هایی که ورود کارکنان جدید به سازمان را تسهیل و به ایشان کمک می ‌کند تا جایگاه صحیح سازمانی و اجتماعی خود را در آن بیابند.
 • آموزش کارکنان
 • تربیت مدیر
 • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
 • طراحی سیستم پاداش
 • طراحی سیستم حقوق و دستمزد
 • وساطت میان سازمان و سندیکاهای کارگری
 • طراحی سیستمی برای رسیدگی به خواسته ها یا شکایات کارکنان
 • طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار
 • طراحی سیستم انضباط

وظایف اخیر الذکر در قالب چهار وظیفه عمده تقسیم میگردند:

1- عملیات استخدامی

2- آموزش و بهسازی

3- نگهداری

4- کاربرد

با در نظر داشتن توضیحات فوق وظایف موجود در سیستم مدیریت منابع انسانی را میتوان به تبیین زیر اختصار نمود :

                    وظایف در سیستم مدیریت منابع انسانی

 

وظایف مدیریت                                                   وظایف اجرایی

1- طرح ریزی برنامه های پرسنلی                                                     1- عملیات استخدامی

2- سازمان دادن                                                                            2- آموزش و بهسازی

3- رهبری                                                                                  3- نگهداری

4- کنترل عملیات اجرایی(وظایف اجرایی)                                           4- کاربرد

 

 

نتیجه عملکرد مدیریت منابع انسانی تولید و کارایی بیشتر ، افزایش کیفیت زندگی کاری ، ایجاد جوی مساعد و مطلوب در سازمان میباشد.

آموزش و بهسازی مانند عوامل ایجاد کننده و بسط و توسعه و توانایی کارکنان برای انجام هر چه بهتر و بیشتر  وظایف محوله آنان میباشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

 • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
 • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
 • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.