دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدلهای ارزیابی عملکرد

به مقصود انتخاب یک الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران که بتواند همه جنبه های فعالیت سازمان را ارزیابی نماید به مطالعه و مطالعه الگوها و مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد پرداختیم. گفتگوها و مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان صنعت آب و فاضلاب و متخصصان و کارشناسانی که در زمینه مطالعه و پیاده سازی الگوهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای خدماتی فعالیت داشته اند و با عنایت به ویژگیهای ارائه شده برای شاخص های ارزیابی عملکرد (جامعیت، انعطاف پذیری، مقبولیت سازمانی و قابلیت پیش بینی) محقق را به این نتیجه رساند که 2 مدل تعالی سازمانی (EFQM)‌و ارزیابی متوازن (BSC) برای شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران مناسب می باشد که در ادامه این بخش به برررسی و مطالعه ویژگیهای این دو مدل و تشابهات و افتراقات آنها پرداخته خواهد گردید ودر پایان به مقصود انتخاب یکی از 2 مدل از نظر کارشناسان و خبرگان بهره گیری خواهیم نمود. امّا قبل  از آن به مقصود آشنایی بیشتر خوانندگان با مدلهای ارزیابی عملکرد سه مدل دیگر یعنی مدل جایزه دمینگ، مالکوم بالدریج و  PEPE‌ارائه می گردد.

 

1-12-2- مدل جایزه دمینگ

درسال1950 دکتر ادوارد دمینگ از آمار دانان برجسته آمریکا توسط انجمن دانشمندان ژاپن به ژاپن دعوت گردید . طی سمینارهای مختلف کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت که خود آنها را در صنایع نظامی آمریکا به کار گرفته بود آموزش داد . در آن وقت محصولات ژاپنی در جهان دارای اعتبار مناسبی نبودند . آنها می خواستند با ارائه محصولات با کیفیت مناسب این ذهنیت را از بین ببرند . تاثیر فعالیت های دمینگ درکیفیت محصولات تولیدی صنایع ژاپن در حدی بود که انجمن در سال 1951 جایزه ای را جهت ارتقاء سطح کیفیت در نظر گرفت که به خاطر همکاری مناسب دکتر دمینگ و تاثیر او در این زمینه بنام او شکل گرفت . دکتر دمینگ اصول 14 گانه ای را به تبیین ذیل بنا نهاد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

با در نظر داشتن اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای پژوهش حاضر متصور گردید:

1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان

2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان

3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها

4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن مأموریت سازمان

5- تحلیل اندازه تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران