ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

ج) هزینه سهام

هزینه سهام[1] برای یک موسسه مالی، آن ریسکی را که به واسطه متنوع سازی نیز قابل حذف نیست در بر می­گیرد. این ریسک با بهره گیری از بتا (در مدل قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای[2]) یا بتاها (در مدل­های چند عاملی[3] یا مدل قیمت گذاری آربیتراژ[4]) تخمین زده می­گردد. پیش روی بهره گیری از بتا استدلال می گردد که تخمین بتاها با بهره گیری از رگرسیون به خاطر عدم دقت تخمین (انحراف استاندارد بالا) و این که ممکن می باشد موسسه نسبت به دوره­ای که بتا با بهره گیری از رگرسیون تخمین زده می­گردد تغییر کرده باشد، از روایی مناسبی برخوردار نیست. برآورد بتا با بهره گیری از رگرسیون برای موسسات خدمات مالی بزرگ و رشد یافته بسیار دقیق­تر از تخمین بتا برای موسسات در دیگر بخش­ها می باشد. اگر محدودیت­های قانونی در طول دوره مورد نظر بدون تغییر بوده باشد و انتظار تغیرات در آینده نیز وجود نداشته باشد، تخمین بتا با بهره گیری از رگرسیون برای این بخش، مانند بخش­های معمولی می باشد که می­تواند با اطمینان مورد بهره گیری قرار گیرد. در صورتی که در دوره مورد نظر، مقررات در حال تغییر بوده و محیط قانونی متغیر باشد، معضلات تصریح شده در بالا برای تخمین بتا مستقر می باشد (مایلز و ازل 1980 ، 120).

دومین تفاوت این می باشد که زمانی که بتاها را برای موسسات خدمات غیر مالی تخمین می­زنیم، بایستی بتاها غیر اهرمی باشند ( خواه تاریخی باشند یا متوسط آن بخش) لذا بایستی آن بتاها را به وسیله نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام موسسه، غیر اهرمی نماییم. برای موسسات خدمات مالی این مرحله به دو دلیل زیر نادیده گرفته خواهد گردید:

1- موسسات خدمات مالی ساختار سرمایه نسبتا ثابتی دارند و اهرم مالی­شان در طول زمان تغییر چندانی نمی­کند.

2- محاسبه اندازه بدهی موسسات خدمات مالی مشکل می باشد. در نتیجه در اقدام ما از متوسط بتای اهرمی برای موسسات نظیر به عنوان حداقل و حداکثر بتا جهت تحلیل موسسات خدمات مالی مورد نظر، بهره گیری  خواهیم نمود (فرناندز 2002، 64).

د) نسبت سود پرداختی

سود تقسیمی مورد انتظار برای هر سهم در یک دوره آتی می­تواند از طریق حاصل ضرب سود مورد انتظار برای هر سهم در آن دوره و نسبت سود پرداختی[5] مورد انتظار در آن دوره محسوب گردد. بدست آوردن اندازه سودهای تقسیمی از سودآوری مورد انتظار دو مزیت دارد. اول این که به ما اجازه می­دهد روی رشد مورد انتظار سودآوری تمرکز کنیم که منطقی و قابل دسترسی­تر از رشد در سودهای تقسیمی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دوم این که نرخ سود تقسیمی می­تواند در طول زمان، بخاطر تغییرات در رشد و فرصت­های
سرمایه گذاری تغییر کند. نرخ سود تقسیمی برای یک بانک، همان طوری که برای هر نوع موسسه دیگری نیز مصداق دارد، سود تقسیم شده حاصل از سود آوری می باشد. به گونه سنتی نرخ سود تقسیمی موسسات خدمات مالی بیشتر از موسسات دیگر فعال در بازار می باشد، که دو دلیل عمده دارد (رضایی 1382،50).

1- بانک­ها بنا به تعریف حسابداران نیاز خیلی کمتری برای هزینه­های سرمایه­ای نسبت به دیگر موسسات دارند. این بدین معناست که بخش خیلی زیادی از درآمد خالص چنین موسساتی می­تواند به عنوان سود تقسیمی، توزیع گردد. در حالی که برای موسسات تولیدی این گونه نیست.

2- فاکتور دوم تاریخی می باشد. بانک­ها به عنوان پرداخت کنندگان مطمئن سودهای تقسیمی بالا شهرت پیدا کرده و در طول زمان، سرمایه گذارانی که دوست دار سود تقسیمی مناسب می­باشند را جذب
نموده­اند و تغییر دادن سیاست­هایشان در مورد سود تقسیمی مشکل می باشد.

[1]. Cost of Equlity

[2]. CAPM

[3]. Multi – Factors

[4]. Arbitrage Pricing Theory

[5]. Payout – Ratio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید