عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-15-4 مدل ارزش گذاری بر مبنای دارایی­ ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ارزش گذاری بر مبنای دارایی­ها، دارایی­های موجود موسسات خدمات مالی، با کسر خالص بدهی­ها و دیگر مطالبات منتشره، محاسبه گشته و به عنوان ارزش سهام موسسه در نظر گرفته می­گردد. برای مثال: برای یک بانک، نیاز می باشد پرتفوی وام­های بانک (که شامل دارایی­های بانک می­باشد) ارزش گذاری شده با کسر کردن بدهی­های منتشره سهام بانک را ارزش گذاری نمود.

محاسبه خالص ارزش داراییها در مورد شرکتهای سرمایه گذاری مناسب ترین روش جهت ارزش گذاری سهام می باشد. خالص ارزش دارایی یک شرکت سرمایه گذاری حاصل تفاضل دارایی ها منهای کل بدهی های آن می باشد. به عبارت روشن تر خالص ارزش دارایی ها در یک شرکت سرمایه گذاری از طریق کسر بدهی از ارزش کل پرتفوی به دست می آید. برای قیمت گذاری دارایی ها و بدهی های شرکت روش های متفاوتی، بسته به شرایط، هدف قیمت گذاری و یا قوانین و مقررات، مورد بهره گیری قرا می گیرد. در مورد شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری روش متداول بهره گیری از قیمت بازاری دارایی می باشد.

این روش ارزش گذاری به وسیله اصول محافظه کاری کنترل می گردد که به آن چیز که در حال هست توجه می کند. این روش ارزش دفتری داراییهای نامشهود را در نظر نمی گیرد. همچنین مهمترین نکته که نگاه رو به عقب دارد و ارزش حقوقی پنهان، فرصت های رشد و دارایی های غیر مشهود را رد می کند و برای شرکت های با آینده ضعیف مناسب می باشد. به نظر می آید برای شرکتهایی که دارایی نامشهود ندارند و کالای آن ها در بازار دارای قیمت بوده و عملیات ثابت و مشخص دارند، مناسب باشد.

2-15-5 مدل ارزش گذاری نسبی

تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت­ها و مقایسه آن با قیمت معاملاتی سهام یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد. سرمایه گذاران در بازار سرمایه از مدل­های مختلفی برای ارزش گذاری سهام بهره گیری می­کنند.

کاربرد این مدل­ها به تناسب صنعت و رشته فعالیت شرکت­ها با یکدیگر تفاوت دارد. دسته­ای از روش­های ارزش گذاری به روش­های نسبی معروف هستند که بر اساس آنها ارزش هر شرکت نسبت به ارزش سایر شرکتهای هم گروه تعیین می­گردد (سهرابی 1385، 98).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید