عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10 اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت

تعیین ارزش شرکت، مانند عوامل مهم در فرآیند سرمایه گذاری می باشد. ارزش هر شرکت با در نظر داشتن ارزش سهام آن قابل تعیین می باشد. از این رو، سرمایه گذار با در نظر داشتن ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه گذاری مشخص می کند. تعیین ارزش یک شرکت و شناسایی عوامل موثر بر آن در بازارهای سرمایه همواره از مباحث چالش برانگیز برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی بوده می باشد. آنها همواره در پی شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت بوده اند، تا از طریق کنترل این عوامل بتوانند، ارزش شرکت را به گونه واقعی تعیین نمایند. در نتیجه ارزش بازار شرکت به ارزش ذاتی آن نزدیک گردد.  در اقدام دیده شده می باشد که سهامداران از اطلاعات و معیارهای غلطی برای قضاوت در مورد ارزش سهام شرکت ها استقاده می کنند. عدم بهره گیری از معیارهای مناسب برای اندازه گیری ارزش سهام یک شرکت باعث می گردد که قیمت سهام شرکت ها به سمت ارزش واقعی آن ها سوق پیدا نکند و این پدیده معمولاً موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار دیگر خواهد گردید. با در نظر داشتن موارد فوق اهمیت تعیین ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن مشخص می گردد.

2-11 اهداف ارزش گذاری

ارزش گذاری در طیف وسیع و متفاوت، از تعاملات بازارهای باز گرفته تا خرید اجباری به کار گرفته
می گردد. گرچه روش های ارزش گذاری نباید به هدف ارزش گذاری وابسته باشند، اما این که هدف پیش از انجام هر گونه محاسبه ای تعریف شده باشد، مهم می باشد.

الف) گزارش فروش: معمول ترین هدف انجام ارزش گذاری، در مورد فروش می باشد. هر چند،
غالباً این مطلب را به نوبه خود ارزش گذاری می نامند، اما عملاً فروش، به اطلاعات بازار یابی و این که با در نظر داشتن ارزیابی‌ها و به دست آمدن قیمت های آتی، آیا بازهم دارایی کاملاً فروخته خواهدشد،
بسیار وابسته می باشد. بالعکس، ارزش گذاری برای خرید- با در نظر داشتن ماهیت آن- یک ارزیابی برای یافتن بهترین درخواست خرید شخصی بوده و پس به گونه ای محاسبه ثروت می باشد.

ب) عرضه اولیه سهام: گسترش روز افزون تامین مالی از طریق عرضه اولیه سهام که غالباً توسط سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک های سرمایه گذاری صورت می پذیرد، اهمیت ارزش گذاری شرکت و بالطبع سهام آن را پررنگ نموده می باشد. در خصوصی سازی نیز ارزش گذاری شرکت های دولتی که برای اولین بار وارد بورس می شوند، ضروری می باشد.

ج) ادغام و تملک: با مطرح شدن مبحث بهره وری از طریق خارج سازمان، ادغام و تملیک به عنوان دو روش عمده و مهم در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته می باشد. آن چه برای مدیران مهم می باشد اندازه ارزش شرکت قبل و بعد از عملیات ادغام و یا تملیک می باشد (جهانخانی 1386،12).

د) اهداف حسابداری: یکی از صحیح ترین موارد بهره گیری از واژگان ارزش گذاری، ارزش گذاری دارایی‌های گزارش شده در حساب های شرکت می باشد. اکثر مالکین دارایی ها مجبورند که ارزش دارایی هایشان را در جهت اهداف حسابداری شان محاسبه نمایند، که آن را اظهار نامه ثروت شرکت در یک تاریخ مشخص می‌گویند. پس ارزش عنصر دارایی در کسب و کاربه معنای ارزیابی ارزش بازاری در تاریخ حسابداری می باشد.

ه) وثیقه وام: بانک ها و سایر وام دهندگان، متصدی عملیات ارزش گذاری دارایی، جهت وثیقه وام می باشند. آن ها به دنبال به دست آوردن ارزش بازاری دارایی جهت برآورد اندازه مبلغ وام با در نظر داشتن نسبت وام به ارزش، می باشند.

و) حداقل قیمت یا مزایده: اغلب زمانی که یک شرکت یا بخش دولتی در حال فروش دارایی های خود به وسیله مناقصه یا مزایده می باشد، مجبور می باشد که صرفاً پیشنهادات در مورد ارزش دارایی را بپذیرد. بنا براین ارزش بازار بایستی که به عنوان یک هادی و راهبر، قطعی و صحیح باشد.

ز) بیمه: کلیه دارایی ها بایستی که جهت جایگزینی، بیمه شوند- اما این واقعاً با قیمت فروش مرتبط نخواهد بود- که البته شامل زمین نیز می گردد. برای اهداف بیمه؛ مبنای معمول پذیرش ارزش گذاری، هزینه جایگزینی ساختمان در صورت رخداد ویرانی یا خرابی جزئی می باشد.

ح) خرید اجباری: اغلب طرح های عمومی، شامل خرید زمین بوده و این تملک یک موضوع اجباری می باشد. بنای عمده جبران زمین و ساختمان ها، بر ارزش بازار باز نهاده شده می باشد (راعی 1385، 114).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری