عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7 راه حل های اندازه گیری نقدینگی[1]

در حالی که به گونه نسبی تعریف نقدینگی آسان می باشد اما اندازه گیری نقدینگی مشکل می باشد. تحقیقات پیشین معیارهای اندازه­گیری گوناگونی برای نقدینگی معرفی کرده اند.

معیارهای نقدینگی در دو دسته طبقه­بندی می­شوند : معیارهای مبتنی بر معامله[2] و معیارهای مبتنی بر سفارش.[3]

2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله

به گونه معمول معیارهای مبتنی بر معامله بهره گیری شده در تحقیقات قبلی شامل ارزش معامله[4]، حجم معامله[5]، تعداد معامله گران[6] و نسبت گردش حجم معاملات[7] می باشد. به دلیل این که این معیار­ها به سادگی با بهره گیری از داده­های که به سهولت در درسترس هستند محاسبه می­شوند در نتیجه این معیار­ها جذاب هستند و به گونه خاص مقبولیت گسترده­ای در میان متخصصان بازار دارند. به هر حال، معیارهای مبتنی بر معاملات به جای پیشرو بودن معطوف به گذشته هستند. در این مفهوم این معیار­ها به آن چیز که که افراد در گذشته معامله کردند تصریح دارد. این، لزوما تصریح خوبی به آن چه که در آینده مورد معامله قرار می گیرد نیست. این معیار­ها، توانایی سرمایه گذاران برای معامله کردن با سرعت و هزینه­های مرتبط با آن را نشان می­دهند (آیتکن و کامرتن فورد 2003، 47).

2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش

اما ظهور سیستمهای الکترونیکی معاملات، دستیابی به داده­های جزیی­تر و در نتیجه معیارهای جدید نقدشوندگی با در نظر داشتن سفارشهای موجود در بازار را به همراه دارد. این معیارها با دقت بیشتری توانایی انجام سریع معاملات و هزینه­های مرتبط با آن را مورد مطالعه قرار می­دهند. مانند مهمترین این معیارها تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش و عمق بازار هستند. تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش هزینه­هایی را نشان می­دهد که سرمایه­گذار بایستی برای سفارش معامله با سرعت بالا، متحمل گردد. برای سرمایه­گذارن کوچک این مورد یک روش موثر و دقیق برای محاسبه نقدینگی می باشد اما برای سرمایه گذارن بزرگتر، معیاری که از طریق تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش به دست می­آید هزینه­های معامله را کمتر تخمین می­زند. از این رو نقدینگی را بیشتر از آن چیزی که می باشد برآورد می­کند. معیارهای کاملتر نقدینگی بایستی اثر بازار و هزینه­های فرصت معامله را نیز در نظر بگیرند. و این نیازمند تجزیه و تحلیل حجم سفارش در دسترس، برای هر سطح از قیمت می باشد. برای مثال، اگر یک سرمایه گذار خواستار خرید 100000 واحد از سهام باشد و تنها تعداد 10000 واحد از این سهام عرضه شده باشد، بایستی قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهد. از این رو سرمایه­گذار بایستی متحمل هزینه­های اثر بازار گردد. پس بازار نسبت به آن چه که معیار تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش نشان می­دهد کمتر نقدشونده می باشد (آیتکن و کامرتن فورد، 2003، 48).

2-7-3 معیارهای نقدینگی

در تخمین اثر نقدینگی بر قیمت یا بازده دارایی­ها، مشکل اصلی این می باشد که چگونه نقدینگی اندازه­گیری می گردد. زیرا به سختی معیارهایی پیدا میشود که همه جنبه­های نقدینگی را در بر داشته باشد (آمیهود و همکارانش، 2005، 36). بعلاوه، معیار­های امتحان شده در مطالعات تجربی به علت در دسترس نبودن داده­ها با محدودیت روبه­رو هستند. در نتیجه محققان به حجم زیادی داده (با سری زمانی طولانی مدت) برای افزایش توان آزمایشات خود نیاز دارند. با در نظر داشتن اینکه داده­ها با سری زمانی بلند مدت در بسیاری از کشورها وجود ندارد محققان نیاز به یافتن معیارهایی جایگزین برای نقدینگی، با بهره گیری از داده­های کوتاه مدت، همچون داده­های مربوط به بازده روزانه و حجم معامله دارند. در بازار خارج از آمریکا داده­هایی با فراوانی بالا به سختی در دسترس هستند، در نتیجه محققان نقدینگی را به وسیله داده­های بازده روزانه و داده­های حجم معاملات روزانه برآورد می­کنند (آمیهود و دیگران 2005، 37).

مشکل اندازه­گیری نقدینگی، قدرت آزمایش اثر نقدینگی بر روی قیمت­گذاری اوراق­ بهادار را کاهش می­دهد. هر معیار نقدینگی که بهره گیری می­گردد دارای یک خطای اندازه­گیری می باشد، به همین دلیل (1) یک معیار نمی­تواند همه جنبه­های متفاوت نقدینگی را در بر گیرد، (2) معیاری که به صورت تجربی اشتقاق شده می باشد برآورد به هم ریخته­ای[8] از پارامتر واقعی(حقیقی) دارد. و (3) بهره گیری از داده­ها با فراوانی پایین برای برآورد، اختلال اندازه­گیری را افزایش می دهد (آمیهود ودیگران 2005، 37).

در مطالعات گذشته، محققان اهمیت نقدینگی را در تبیین بازده­های مقطعی دارایی مورد مطالعه قرار داده­اند، و مطالعات تجربی چندین معیار نقدینگی را به کار برده­اند. معیارهایی هست که بر روی یک بعد از نقدینگی تمرکز کرده­اند. معیار تفاضل بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی در مطالعه آمیهود و مندلسون (1986) مورد بهره گیری قرار گرفت که در ارتباط با بعد هزینه معامله می باشد. معیار گردش معاملات داتار و همکارانش[9] (1998) بعد تعداد معامله را در نظر می گیرد و معیار مورد بهره گیری در مطالعات  آمیهود (2002) و   پاستور و استمبیو (2003) مفهوم اثر قیمتی را برای عکس العمل قیمت نسبت به حجم معامله نشان می­هد (لیو 2006،632).

[1] . Alternative Liquidity Measures

[2] . Trade-Based Measures

[3] . Order-Based Measures

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] . Trading Value

[5] . Trading Volume

[6] . Number Of Trades (Frequency)

[7] . Turnover Ratio

[8] . Noisy

[9] . Datar Et Al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها ارتباط معناداری هست؟

ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری