دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهداف آموزش1 :

هدف های آموزش یا بهسازی هر موسسه را به تناسب هدفهای سه گانه ایکه برای نظام مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شده بشرح زیر میتوان اختصار نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-2- هدفهای اجتماعی

با در نظر داشتن اینکه جامعه و هدف های آن محاط می باشد بر کلیه ارگانهائی که در آن نشو و نما میکنند ، که در واقع آنرا فراسیستم یا نظام فراگیر نام نهاده اند.

بنا بر این هدفهای اجتماعی سمت دهنده اصلی برنامه ها و عملیات موسسات و سازمانهای مختلف میباشد .

در نظر داشتن اهداف مزبور مدیران و کارکنان را قادر میسازد تا بر مبنای ایده ئولوژی ، فرهنگ ، نظام اقتصادی و شعائر ملی ، اهداف و نحوه حرکت بسوی آنها را در ارگانهای مربوطه ترسیم و با تنگناهای محیط شغلی از مواضعی مشخص و شناخته شده برخورد نمایند .

طبیعی می باشد که فرابینشی یا درک عمیق تر مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی که در واقع ارتباط مستقیم با هدفهای اجتماعی دارند ، برای طراحان و تصمیم گیران رده های بالاتر سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد .

2-3-2- هدفهای سازمانی

تامین هدفهای سازمانی ایجاب می کند که قابلیت ها و مهارتهائی که برای انجام وظایف محوله و ایفای تأثیر ها لازم می باشد به تناسب نیاز و ضرورت تقویت گردد .

علاوه بر تخصص ها و مهارت های مورد نیاز ، ایجاد روحیه تعاون ، کار مشترک و دستجمعی ، پذیرفتن آگاهانه قوانین و مقررات و سنت ها و اخلاق مقبول اداری و سازمانی ، به وجودآوردن شیوه های رهبری اداری و مدیریت ، مانند ویژگیهائی می باشد که در تامین اهداف سازمانی کمک می کند .

برنامه های آموزشی کارکنان و مدیران در ارتباط با هدفهای سازمان حداقل بایستی در جهت تامین تدریجی هر دو نیاز فوق مجهز، و کارکنان را به تناسب نیاز از اینگونه توانائی ها هر چه بیشتر برخوردار نماید اهم مزایایی که در جهت نیل به اهداف سازمان میتوان برای آموزش و بهسازی کارکنان قائل گردید به تبیین ذیل اختصار میشود.

الف- بهبود در نحوه انجام وظایف و کم و کیف کار

ب- امکان جایگزین کردن متخصصها در شرایط اضطراری

ج- امکان بهره گیری از منابع داخلی و کاهش هزینه ها از این راه

د- کاهش حوادث و ضایعات

ه- ایجاد ثبات بیشتر در سازمان

و- کاهش اندازه تفاوت ها و افزایش قدرت خودکاری

    -1 ناصر میر سپاسی ، مدیریت منابع انسانی و روابط کار ( توجه سیستمی – اقتضایی) ، تهران ، نشر شروین ، چاپ چهاردهم ، سال 1373ص 297.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش :

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشریت در تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با معضلات بسیار مواجه میسازد. کمبود منابع قابل دسترسی و رقابت های بین المللی برای تصاحب آن ، شرایط غامضی را بر سر راه بشریت به وجودآورده می باشد ، در این بین نیروی انسانی توانا هم به عنوان سرمایه اصلی در هر مجموعه و هم بعنوان بکارگیرنده دیگر منابع و امکانات جایگاهی خاص بخود اختصاص داده می باشد. تحولات سریع در عرصه تکنولوژی ، بعد جدیدی از نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را به وجودآورده می باشد، بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی روی منابع انسانی مورد نیاز و مکانیزمهای تربیتی آنها عنایت خاصی مبذول گشته  و توجهات قابل ملاحظه ای روی آن متمرکز شده می باشد.

یکی از راههای آموزش نیروی انسانی بهره گیری از امکانات بالقوه موجود در سازمانها جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها میباشد. با در نظر داشتن اجرای دوره های طرح رشد و ارتقاء از سال73 در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هدف از این پژوهش به تبیین ذیل میباشد:

  • مطالعه پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره
  • جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و راه حلهای مناسب
  • مطالعه اندازه سودمندی روشهای آموزش و رفع اشکالات آن
  • کسب اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر بعدی در اصلاح و توسعه طرح رشد و ارتقاء

با در نظر داشتن اینکه دوره های طرح رشد و ارتقاء از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند لزوم ارزشیابی دوره های آموزشی فوق در جهت آگاهی یافتن از تأثیر شرکت کنندگان در این دوره ها تأثیر بسیار مؤثر در اجرای بهتر دوره های فوق و عدم انحرافات و تکرار اشتباهات احتمالی خواهد داشت.