پایان نامه

بررسی پیشرفت افراد شرکت کننده در دوره-دانلود پایان نامه-پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب قسمتی از متن پایان نامه : هدفهای کارکنان وحدت و تناسب بین شخصیت افراد و مسئولیت Read more…

By 92, ago