پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه بررسی شاخص های عملکرد به کار رفته در سازمان

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران قسمتی از متن پایان نامه : شاخص های ارزیابی عملکرد همانطور که قبلاً اظهار گردید شاخص Read more…

By 92, ago